Mikko Pousi

  • Toimitusjohtajan avustaja
  • 044 333 9484
  • mikko.pousi@chamber.fi