Ritva Toivonen

  • Toimitusjohtaja
  • +358 40 526 8412
  • ritva.toivonen@rauma.chamber.fi