Naisjohtajakatsaus 2/2023

Naiset pörssi- ja First North -yhtiöiden hallituksissa

Tarkastelemme tässä katsauksessa naisten osuutta suomalaisten pörssiyhtiöiden ja ensimmäistä kertaa myös First North -yhtiöiden hallituksissa. Tarkastelemme myös hallitusten valiokuntien sekä osakkeenomistajien nimitystoimikuntien sukupuolijakaumaa sukupuolikiintiöitä koskevan direktiivin vaikutuksia suomalaisiin pörssiyhtiöihin.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460