Palvelut

Tarjoamme palveluita sinulle ja yrityksellesi mm. vastuullisuuden edistämiseen, riidanratkaisuun, kansainvälisen kaupan vauhdittamiseen, pätevöitymiseen, verkostoitumiseen ja palkitsemiseen. Tutustu tällä sivulla Keskuskauppakamarin monipuoliseen palvelutarjontaan.

Palvelut

Kansainvälisyys ja kauppa: Vaikutamme, vauhditamme ja verkotamme

Edistämme kansainvälistä kauppaa ja investointeja vaikuttamalla kansallisesti ja kansainvälisesti sääntelyyn ja itsesääntelyyn. Haluamme vahvistaa avointa taloutta, sääntöpohjaista vapaakauppaa, tervettä kilpailua ja luoda yrityksille entistä tasavertaisemmat toimintaedellytykset.

Vauhditamme yritysten kauppaprosesseja kauppakamarien myöntämillä asiakirjoilla, kuten alkuperätodistuksilla ja ATA carnet -tulliasiakirjoilla. Palvelemme myös yrityksiä kauppaprosesseihin liittyvissä käytännön kysymyksissä.

Verkotamme kansainvälistyviä yrityksiä meillä ja maailmalla kahdenvälisten kauppakamarien, kauppayhdistysten ja FinnCham-verkoston sekä Team Finland -kumppanien avulla. Tarjoamme lisäksi markkinatietoa, kumppani- ja asiantuntijakontakteja ja muita kansainvälistymispalveluita.

Yritysten itsesääntely: ratkaisuja yritysten tarpeisiin

Keskuskauppakamari edistää elinkeinoelämän itsesääntelyä monin tavoin. Itsesääntely on puolueetonta, asiantuntevaa, joustavaa ja käytännönläheistä ja se tarjoaa kustannustehokkaita ratkaisuja yritysten tarpeisiin. Keskuskauppakamari tarjoaa mm. seuraavia itsesääntelypalveluita:

Pätevöitämme: Tutkinnot ja kokeet

Keskuskauppakamari on luotettava ja arvostettu tutkintojen järjestäjä. Järjestämme vuosittain muun muassa LKV-kiinteistönvälittäjä- ja LVV-vuokrahuoneistonvälittäjäkokeen, kiinteistönarvioijan AKA- ja KHK-kokeet sekä HTT-kokeen, joka on edellytyksenä tavarantarkastajana toimimiselle.

Ajankohtaistapahtumat: seminaarit ja koulutukset

Keskuskauppakamari järjestää vaikuttaja- ja sidosryhmätilaisuuksia ja seminaareja ajankohtaisiin teemoihin, kuten verotukseen, kansainväliseen kauppaan ja elinkeinoelämän itsesääntelyyn liittyen. Keskuskauppakamari toteuttaa mentorointiohjelmia ja johtajille suunnattuja seminaarikokonaisuuksia, jotka vauhdittavat osaajien etenemistä urallaan ja perehdyttävät yhteiskunnalliseen keskusteluun, päätöksentekoon ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Tutustu tapahtumatarjontaan ja ilmoittaudu mukaan!

Ansiomerkit: Kiitä sitoutuneesta työstä

Keskuskauppakamarin ansiomerkki on vuodesta 1929 asti jatkunut arvostettu ja ajan kestävä tapa palkita työntekijät. Ansiomerkillä voit palkita hyvästä työsuorituksesta tai pitkästä työurasta.