Laillistettu kiinteistönvälittäjä LKV

Laillistettu kiinteistönvälittäjä LKV on henkilö, joka on läpäissyt hyväksytysti Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan järjestämän kirjallisen LKV-kokeen.

Vuoden 2024 koepäivät:

LKV + LVV la 25.5.2024 klo 10.00–15.00 Helsinki ja Oulu

LKV to 10.10.2024 klo 9.00–14.00 Helsinki ja Oulu

LKV + LVV la 30.11.2024 klo 10.00–15.00 Helsinki ja Tampere

Asunnon ostaminen on usein yksityishenkilön elämän tärkein kauppa, jossa alan osaavan ammattilaisen tuki on tärkeää. Laillistettu kiinteistönvälittäjä LKV on henkilö, joka on läpäissyt hyväksytysti Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan järjestämän kirjallisen LKV-kokeen.

Välitystoimintaa, alan pätevyysvaatimuksia ja välittäjäkokeiden järjestämistä sääntelee Suomessa laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä. Lain mukaan vain LKV-pätevyyden hankkinut henkilö saa käyttää nimikettä kiinteistönvälittäjä. Lisäksi rekisteröity kiinteistönvälitysliike saa käyttää LKV-lyhennettä toiminimessään ja toiminnassaan. Vuoden 2016 alusta lähtien on edellytetty, että vähintään puolella kiinteistönvälitysliikkeen välittäjistä on oltava LKV-pätevyys. Aikaisemmin pätevyys vaadittiin vain välitysliikkeen vastaavalta hoitajalta.

LKV-kokeessa mitataan välitysalan lainsäädännön tuntemusta ja siinä tulee ratkoa laajasti mm. asunto- ja kiinteistönkauppaan, sopimusten tekemiseen, kaavoitukseen, rakentamiseen, vuokraustoimintaan ja kiinteistönarviointiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. LKV-kokeen läpäiseminen osoittaa, että välittäjä tuntee oman toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan sekä hallitsee välitystoimeksiannon hoitamisen edellyttämät käytännöt.

Järjestämme kokeen vähintään kaksi kertaa vuodessa ja siihen voivat osallistua kaikki kiinteistönvälittäjän työstä tai välitysalasta kiinnostuneet. Kokelaalta ei siten edellytetä tiettyjä välitysalan opintoja tai työkokemusta koetta edeltävältä ajalta, joskin ne edesauttavat kokeessa menestymistä.

Aluehallintovirastot valvovat lain noudattamista välitysalalla ja seuraavat myös nimikkeiden ja lyhennysten käyttöä sekä vastaavat välitysliikkeiden rekisteröinnistä. Keskuskauppakamari puolestaan ylläpitää rekisteriä LKV-kokeen suorittaneista henkilöistä ja antaa tarvittaessa tietoja siitä, onko välitystehtäviä suorittavalla henkilöllä välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys.

Lisätietoa

kiinteistö

Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta

legal counsel erika leino
assistentti Tanja Hellman

09 4242 6200