Valmistaudu sähköiseen LVV-kokeeseen

Valmistaudu sähköiseen LVV-kokeeseen

Tutustu huolella alla oleviin ohjeisiin ennen kokeeseen osallistumista.

Seuraavat sähköiset LVV-kokeet järjestetään joulukuussa, ja niistä tiedotetaan näillä sivuilla syksyn aikana.

Kokeen suorittaminen omalla laitteella

Sähköinen vuokrahuoneiston välittäjäkoe (LVV-koe) suoritetaan kokelaan omalla laitteella Keskuskauppakamarin tutkintosovelluksessa Keskuskauppakamarin tiloissa ja verkkoyhteyttä käyttäen.

Keskuskauppakamarin tutkintosovellukseen kirjaudutaan yksilöllisellä tutkintokoodilla sekä koekohtaisella aktivointikoodilla. Yksilöllinen tutkintokoodi lähetetään kokelaalle sähköiseen LKV-kokeeseen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin 2 päivää (48 tuntia) ennen koetta. Aktivointikoodi jaetaan koeluokassa.

Mikäli tulet käyttämään kokeen tekemiseen työpaikkasi konetta, on vastuullasi tarkistaa seuraavat asetukset omalta IT-tueltasi etukäteen ennen kokeeseen saapumista:

Rajoitettu selainkäyttö
– mitkä selaimet ovat käytettävissä
– onko eri sivustojen käyttöä rajattu

Rajoitettu verkon käyttö organisaation ulkopuolella
– vaatiiko VPN-yhteyden
– voiko laitteen yhdistää ulkoiseen WiFi-verkkoon
– onko koneessa käytettävissä datasim ja onko sen verkon käyttöä rajoitettu

Koneen ja selaimen päivitykset
– onko koneen päivitykset ja selain ajan tasalla

Jos työkoneesi selainten tai verkon käyttöä on rajattu organisaation ulkopuolella eivätkä koneen selaimet ja päivitykset ole ajan tasalla, emme voi taata tutkintosovelluksen toimivuutta koneellasi.

Laitevaatimukset ja tekniset ohjeet:

 • Tuettuja laitteita ovat kannettava tietokone ja tablet-tietokone. Koetta ei voi suorittaa puhelimella.
 • Tuettuja selaimia ovat Chrome, Safari, Firefox ja Edge (viimeisimmät versiot). Internet Explorer-selainta ei tueta.
 • Tietokoneen näytön pimentävän suojakalvon tai vastaavien suojien käyttö koetilaisuudessa on kiellettyä.

Kaikkien muiden ohjelmien paitsi koesovelluksen käyttö kokeen aikana on kiellettyä.
Kokelaan vastuulla on huolehtia, että yllä olevat vaatimukset täyttyvät kokeen ajan.

Kokeeseen valmistautuminen

Huolehdi, että tekniset vaatimukset täyttyvät.

Ota kokeeseen mukaan:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • oma laite (tietokone tai tablet-tietokone), hiiri ja virtajohto
 • kirjoitusvälineet (ei paperia; järjestäjä toimittaa suttupaperit) ja laskin (ei puhelin)
 • eväitä, mahdolliset lääkkeet, korvatulpat, nenäliina
 • lakikirjat tai puhdasta säädösmateriaalia tulosteina (muun materiaalin käyttämisestä seuraa koesuorituksen hylkäys).

Vain yllä mainitut saa ottaa mukaan kokeeseen. On kokelaan omalla vastuulla huolehtia siitä, että hänellä on tentissä mukanaan tarvittava säädösaineisto. Kokeessa ei saa olla mukana oppi- tai käsikirjoja tai muita ohjeita.

Ennen kokeen alkua

 • Suosittelemme koepaikalle saapumista hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.
 • Ulkovaatteet, reput ja kassit jätetään salin ulkopuolelle tai koesalin seinustoille.
 • Matkapuhelin tulee sammuttaa ja sen tulee olla sammutettuna kokeen suorittamisen ajan. Matkapuhelimen käyttö kokeen aikana ei ole sallittua, ja sen käyttäminen johtaa koesuorituksen hylkäämiseen.
 • Yhdistä koneesi kauppakamarin verkkoon. Saat verkon salasanan paikan päällä.
 • Kirjaudu tutkintosovellukseen käyttämällä yksilöllistä tutkintokoodiasi sekä koevalvojan antamaa aktivointikoodia. Tutkintosovelluksen URL jaetaan paikan päällä.
 • Kirjautumisen jälkeen pääset tarkistamaan omat tietosi ja lukemaan tärkeät ohjeet ennen koetta. Kun olet tarkistanut tiedot ja hyväksynyt ohjeen, pääset tekemään kokeen.

Kokeen aikana

 • Anna muille osallistujille rauha kokeen tekemiseen. Jos sinulla on kysyttävää koevalvojalta, nosta kätesi ylös, niin koevalvoja tulee auttamaan sinua.
 • Vilppi kokeen aikana on rangaistava teko, jonka seurauksena koesuoritus voidaan hylätä. Koetilannetta valvotaan tarkasti.
 • Tutkintosovelluksesta poistuminen kokeen aikana voi johtaa koesuorituksen hylkäämiseen.
 • Suosittelemme mobiililaitteiden sulkemista kokeen ajaksi, jotta mobiiliverkko ei mahdollisesti häiritse kokeen suorittamiseen käytettävää verkkoyhteyttä.

Kokeen suorittamiseen käytettävä aika

 • Kokeen suorittamiseen on käytettävissä 4 tuntia.
 • Erityistapauksissa lautakunta voi myöntää kokeen suorittamiselle lisäaikaa 1 tunnin, jolloin koetta voi tehdä yhteensä 5 tuntia. Lisäajan saaneille kokelaille lisätään automaattisesti tunnin lisäaika koesovellukseen.
 • Jokaisella kokeen suorittajalla on oma henkilökohtainen suoritusaika. Kokeeseen käytettävän jäljellä olevan ajan näet tutkintosovelluksessa.
 • WC-tauot sisältyvät koeaikaan. WC-tauon aikana koeikkunaa ei saa sulkea tai kirjautua ulos sovelluksesta.
 • Koetta ei voi enää jatkaa sen jälkeen, kun aika on päättynyt tai kun palautus on tehty.
 • Mikäli kokeen tekemisen aikana tulee keskeytys kokeen voi keskeyttää toistaiseksi kirjautumalla ulos sovelluksesta. Älä koskaan kirjaudu ulos sovelluksesta ilman koevalvojan lupaa. Koetta voi jatkaa myöhemmin kirjautumalla uudelleen tutkintosovellukseen jäljellä olevan ajan puitteissa.

Koekysymykset ja tehtäviin vastaaminen

 • Kokeen voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä. Koe löytyy molemmilla kielillä tutkintosovelluksesta.
 • Kokeen jokainen tehtävä (osio) löytyy omalta sivulta. Vastaa suoraan kysymysten yhteydestä löytyviin vastauskenttiin. Tutkintosovellus tallentaa vastauskentässä olevat vastaukset automaattisesti, kun vastaat tehtäviin.
 • Pitkien essee-kysymysten merkkimäärä on 3500 merkkiä ja lyhyiden essee-kysymysten merkkimäärä on 1000 merkkiä. Vastaa jokaiseen essee-kysymykseen perustellusti (ellei tehtävässä ole nimenomaisesti ohjeistettu toisin). Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. Aukkotehtävissä yksittäisen tekstikentän merkkimäärä on 100 merkkiä. Jokainen tehtävä sisältää tiedon sallitusta merkkimäärästä. Näet vastauksessasi koko ajan käytetyn merkkimäärän.
 • Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Vastaamattomista ja vastatuista kysymyksistä näet yhteenvedon tutkintosovelluksen Palautus-osiossa, jossa voit myös palauttaa koevastauksesi.

Ongelmatilanteissa

Mahdollisessa ongelmatilanteessa voit nostaa kätesi ylös, niin koevalvoja tulee auttamaan sinua. Tilaisuudessa on läsnä useampia valvojia. Tarjolla on myös tarvittaessa varatietokoneita.

Kokeen jälkeen

Kokeen tuloksista lähetetään kirjeitse tieto kaikille osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen. Tulokset julkaistaan aikaisintaan 6 viikkoa kokeen suorittamisen jälkeen. Lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä luvan antaneiden kokeessa hyväksyttyjen nimiluettelo julkaistaan täällä.

Koevastaustekniikka ja säädösviittaukset

Alta löydät ohjeita koevastaustekniikkaan ja säädösviittauksiin. Ohjeet löytyvät myös pdf-muodossa täältä.

Huomioi vastausta kirjoittaessasi, että koeaika LVV-kokeessa on neljä tuntia. Tämän vuoksi kannattaa tutustua aluksi kaikkiin koetehtäviin huolellisesti ja ryhtyä vasta sen jälkeen vastaamaan kokeeseen. Kaikkein tärkeintä on ensin hahmottaa koetehtävässä esitetty tilanne ja siihen sisältyvät oikeudelliset kysymykset. Vastauksen kirjoittaminen kannattaa aloittaa vasta tämän jälkeen. Koeajan loppuminen ei ole tällöin vaaraksi onnistuneelle koesuoritukselle. Yleisin syy huonoihin pisteisiin on kysymyksen väärinymmärtäminen ja siten vastaaminen kysymyksiin, joita ei ole kysytty.

Kaikkiin tehtäviin vastataan sähköisessä koesovelluksessa tehtäväkohtaisesti annettavien ohjeiden perusteella. Koetehtävät ovat yleensä monivalintatehtäviä tai esseetehtäviä. Lue aina huolellisesti yleiset vastausohjeet sekä kyseisen tehtävän vastausohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Pohdi hetki, mitä tehtävässä oikeastaan kysytään, ja vastaa siihen, mitä kysytään. Käytä tarvittaessa vastauksen jäsentelyyn apuna suttupaperia.

Monivalintatehtävät koostuvat useista numeroiduista alakohdista, joista jokaisessa tulee valita esitetyn kysymyksen tai väitteen perusteella oikea tai oikeat vastaukset. Kustakin numeroidusta alakohdasta saa pisteen vain, jos vastaus on rastitettu oikein jokaisen esitetyn väittämän osalta. Monivalintatehtäviin vastataan pääsääntöisesti merkitsemällä rasti tai rastit oikeisiin kohtiin. Vastauksia ei tarvitse perustella, eikä niihin tule lisätä tekstiä, ellei tätä erikseen pyydetä.

Esseetehtävissä edellytetään perusteltuja vastauksia. Tällöin vastauksessa tulee osata analysoida kysymyksen sisältäviä juridisia ongelmia. Hyviin pisteisiin vaaditaan sovellettavan säännöksen tietäminen. Vastauksen tekstistä pitää tällöin käydä ilmi, että vastaaja on ymmärtänyt pykälän sisällön ja osannut soveltaa sitä oikein tämän tapauksen olosuhteisiin. Omaa vastausta täsmentää ja helpottaa oikean säännöksen – pykälän ja momentin – mainitseminen vastauksessa.

Pitkien essee-kysymysten merkkimäärä on 3500 merkkiä ja lyhyiden essee-kysymysten merkkimäärä on 1000 merkkiä. Aukkotehtävissä yksittäisen tekstikentän merkkimäärä on 100 merkkiä. Jokainen tehtävä sisältää tiedon sallitusta merkkimäärästä. Näet vastauksessasi koko ajan käytetyn merkkimäärän. Tehtävien huolellinen lukeminen ja vastauksen jäsentely esimerkiksi suttupaperille on suositeltavaa. Tehtäviin vastatessa muista kiinnittää huomiota siihen, että vastaat kaikkiin mahdollisiin alakohtiin.

Kysymykseen vastaamisen yhteydessä on hyvä pohtia tarkkaan, soveltuuko tietty säännös tapaukseen vai ei. Oikean lain ja pykälän mainitseminen käy usein osoituksena kysymyksessä olevan ongelman tunnistamisesta, mutta se ei välttämättä riitä vielä pisteiden saamiseksi. Jopa täydet pisteet voi kuitenkin saada mainitsematta säännöstä, jos vastauksesta muutoin käy ilmi soveltuva säännös sekä sen soveltaminen, ja vastaus kokonaisuutena arvioiden on johdonmukainen, yksiselitteinen ja perusteltu. Väärän säännöksen soveltaminen pilaa vastauksen, koska tällöin vastaus ei osoita, että vastaaja olisi aidosti ymmärtänyt kysymyksen ja osaisi käytännössä ratkaista ongelman. Sama koskee myös tilannetta, jossa sovellettava laki on sinänsä oikea, mutta vastauksessa on viitattu vääriin pykäliin.

Säännösten sisällön tietäminen ei yksin riitä, vaan vastauksessa esitetyt kannanotot on kyettävä myös perustelemaan vakuuttavasti. Säännöksen suora kopiointi lakikirjasta vastaukseen ilman, että sitä myös sovelletaan tapaukseen, ei tuota itsessään pisteitä. Useimmiten se huonontaa vastausta. Ota siis kantaa pykälän sisältöön tapauksen perusteella. Hyvässä vastauksessa mainitaan relevantti säännös, sitä sovelletaan kysymyksessä olevaan tapaukseen ja siitä tehdään johtopäätös.

Viittaukset KHO:n tai KKO:n päätökseen, jossa on ollut kyse vastaavanlaisesta juridisesta ongelmasta, ovat osa hyvää vastausta ja osoittavat, että olet ymmärtänyt kysymyksen ongelman.

Säädös on yleisnimi kaikille säädöskokoelmassa julkaistaville laeille sekä lakeja täsmentäville ja täydentäville asetuksille ja alempien viranomaisten antamille oikeussäännöille. Säädös sisältää joukon säännöksiä. Säännös voi olla esimerkiksi yksittäinen pykälä tai momentti.

Välittäjäkokeessa sinun on tunnettava koemateriaaliin kuuluvat lait ja asetukset sekä niiden muutokset, jotka on julkaistu säädöskokoelmassa vähintään kahta kuukautta ennen koepäivää. Lakikirjan käytön harjoittelu ja pykäliin tutustuminen on tärkeä osa kokeeseen valmistautumista.

On suositeltavaa tehdä yleiskatsaus säädösteksteihin jo ennen koetta, jotta koetilanteessa tarvittavat säännökset löytyvät helpommin.

Jos tiedät tai pystyt päättelemään etsimäsi säädöksen nimen, voit käyttää lakikirjan sisällysluetteloa tai vaihtoehtoisesti voit käyttää kirjan lopussa olevaa asiasanastoa. Voit helpottaa oikean kohdan etsimistä koetilanteessa myös ”liputtamalla” lakikirjan eli merkitsemällä halutut kohdat tarralapuilla/kirjainmerkeillä. Lappuihin saa kirjoittaa esimerkiksi avainsanan tai lainnimen, joka helpottaa tietyn kohdan löytymistä.

LVV-kokeen lainsäädäntöluettelossa on jokaisen säädöksen kohdalla ilmoitettu signum, joka tarkoittaa kyseisen lain tunnusta Talentumin Suomen Laki -teoksessa. Sivujen yläkulmissa olevat signumit helpottavat lakikirjan selaamista ja oikean säännöksen löytämistä. Lakikirjaa lukiessa ei yleensä käytetä sivunumeroita. Yksittäisen säädöksen tunnus eli signum muodostuu osaston kirjainlyhenteestä ja säädöksen järjestysnumerosta kyseisen osaston sisällä (esim. laki holhoustoimesta, Si 121).

Huomaa, että signum ei ole sama asia kuin virallinen säädösluettelon säädösnumero, joka esim. holhoustoimilailla on 1.4.1999/442 tai vaihtoehtoisesti 442/1999. Signum ei ole myöskään lain virallinen lyhenne eikä sitä siksi tule käyttää lakiviittauksissa!

Tehtävään sovellettavia säännöksiä ei tarvitse toistaa vastauksessa, vaan pelkkä viittaus oikeaan säännökseen riittää. Lakikirjasta kokonaan kopioitu pykälä vie vain turhaan vastaustilaa eikä tuo sen enempää pisteitä kuin kyseiseen säännökseen tehty lyhyempi viittaus.

Lakiviittauksesta tulee käydä selkeästi ja yksiselitteisesti ilmi, mihin oikeussääntöön viitataan. Joidenkin lakien lyhenteet ovat vakiintuneita ja yleisesti tunnettuja (esim. maakaari = MK), jolloin niitä voi hyvin käyttää sellaisenaan. Esimerkiksi suositellussa koekirjallisuudessa usein esiintyviä lyhenteitä voi käyttää selventämättä. Muiden lakien osalta olisi hyvä kirjoittaa lain koko nimi kerran kokonaisuudessaan ja vasta sen jälkeen käyttää haluamaansa lyhennettä.

Laki voi jakautua seuraaviin pienempiin osiin (laajemmasta täsmällisempään): luku, pykälä, momentti, kohta ja alakohta.

Jos laki jakautuu lukuihin ja jokainen luku alkaa 1 §:stä, lakiviittauksessa on muistettava ilmoittaa sekä pykälän että luvun numero (esim. maakaari 2:1). Jos laissa on juokseva pykälänumerointi, voidaan viitata suoraan pykälään eikä luvun numeroa tarvitse mainita (esim. holhoustoimilaki 14 §).

Tiettyyn säännökseen voidaan viitata monella eri tavalla. Kaikissa alla olevissa esimerkeissä on viitattu samaan kiinteistön kauppaa käsittelevään säännökseen, mutta eri tekniikalla. Jos olet vähänkään epävarma viittaustekniikasta, käytä mieluummin hieman pidempää muotoa.

Maakaaren 2 luvun 1 pykälän 1 momentti
MK 2 luvun 1 §:n 1 mom.
MK 2:1:n 1 mom.
MK 2:1.1

Varmista ennen koetta, onko kokeen kannalta keskeisiä säädöksiä muutettu kirjan julkaisemisen jälkeen. Kokeessa on tunnettava kahta (2) kuukautta ennen koepäivää säädöskokoelmassa julkaistut säädösmuutokset.

Lakikirjan alkulehdillä on ilmoitettu, mihin säädöskokoelman numeroon asti säädöksiä on seurattu. Mahdolliset säädösmuutokset voi tarkistaa esim. Finlexistä. Säädöksen viitetiedoista näkee, onko säädöstä muutettu itsellään käytössä olevan lakikirjan julkaisun jälkeen. Siltä osin kuin lakikirjan säädökset ovat muuttuneet, voit ottaa ajantasaisen säädöksen kokeeseen mukaan esim. verkkotulosteena tai kopiona.

Sallittuja merkintöjä koetilaisuudessa käytettävissä lakikirjoissa, säädösten eripainoksissa, säädöskokoelman irtokappaleissa tai säädösten paperitulosteissa ovat alleviivaukset, päälleviivaukset värein ja säädösten löytämistä helpottavat lipukkeet marginaalin laidassa.

Voit tehdä säädöstekstiin myös pykäläviittauksia (esim. ”ks. tai vrt. MK 2:2”) ja säädösten muutoksiin liittyviä merkintöjä (esim. ”kumottu”). Muut merkinnät säädöstekstissä eivät ole sallittuja.