HTT-koe – Hyväksytty tavarantarkastaja

HTT-tavarantarkastajat ovat alansa parhaita HTT-tavarantarkastajat ovat puolueettomia asiantuntijoita, jotka suorittavat palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen ja laativat ammattitaitonsa perusteella tarkastuskertomuksen eli kirjallisen ja perustellun näkemyksenä asiassa.

Keskuskauppakamarin julkaisut

Hyvältä tavarantarkastajalta vaaditaan ennen kaikkea vahvaa ammattitaitoa omalla alallaan sekä kykyä toimia analyyttisesti ja puolueettomasti. Hyväksytyt tavarantarkastajat toimivat itsenäisesti, mutta toimintaa ohjaa ja valvoo Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta.

Sinustako HTT – Näin pyrit kokeeseen

Tavarantarkastajakokeeseen pyritään hakumenettelyllä. Hakuaika umpeutuu aina kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Hakijavaatimukset

Tavarantarkastajakokeeseen hakeutuvan on lähtökohtaisesti täytettävä kaikki ohjesäännön 18 §:ssä mainitut hakijavaatimukset.

  • Hyvämaineisuus ja rehellisyys, sekä muutoinkin ominaisuuksiltaan ja elämäntavoiltaan sovelias tavarantarkastajaksi. Nämä seikat kukin hakija itsestään vakuuttaa allekirjoittamalla hakulomakkeen. Lisäksi tältä kohdin hakemukseensa voi liittää eri tahojen lausuntoja. Hyvämaineisuus ja rehellisyys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tavarantarkastajaksi hakeutuvaa ei ole tuomittu sellaisesta rikoksesta, jolla voisi olla vaikutusta näihin seikkoihin. Tavarantarkastustehtävän menestykselliselle suorittamiselle ovat ratkaisevia hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet. Hakijan sopivuus tehtävään riippuu pitkälti hänen luonteestaan.
  • Hakija hallitsee itseään ja omaisuuttaan eli hakija ei ole konkurssissa, yksityishenkilön velkajärjestelyssä eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu.
  • Hakulomakkeen ja muut tarvittavat tiedot löydät täältä (Hakulomake HTT-kokeeseen).
  • Riittävä käytännön kokemus ja ammattitaito, jotka osoitetaan tutkintotodistuksella ja työtodistuksilla. Tavarantarkastajalta edellytetään vähintään 10 vuoden työkokemusta omalla alallaan. Työkokemuksen tulee olla kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Laajaa hyväksymisryhmää hakiessa hakijalla tulee vastaavasti olla laaja ja monipuolinen työkokemus. Tutkinnolla tarkoitetaan vähintään ammattikorkeakoulutasoa (tai aiempaa opistotasoa). Poikkeustapauksissa (suppea hyväksymisryhmä, ns. käsityöläisammatit) myös muu tutkinto hyväksytään. Kurssit eivät voi korvata puuttuvaa tutkintoa. Vaatimus tutkinnon suorittamisesta on pakollinen, jota ilman ei hyväksytä tavarantarkastajaksi. Koska tarkastusalat ovat teknisiä, edellytetään pääsääntöisesti teknisen tutkinnon suorittamista, pelkkä kaupallinen tutkinto ei riitä.
  • Kyky toimia puolueettomasti ja riippumattomasti.
  • Asuu tai on vakituisessa toimessa Suomessa.

Miten hakuprosessi etenee?

Tavarantarkastajaksi haluavan tulee toimittaa hakemuslomake sekä tarvittavat liitteet Keskuskauppakamariin viimeistään 31.5. mennessä. Tämän jälkeen tulleet hakemukset siirtyvät seuraavan vuoden tarkastajahakuun. Hakemukset tulee toimittaa mieluiten sähköisesti, raisa.harju@chamber.fi. Mikäli sähköinen toimittaminen ei ole mahdollista, voi hakemuksen myös postittaa osoitteeseen Keskuskauppakamari, Tavarantarkastajalautakunta, Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki.

Lautakunnan jäsenistöstä koostuva pienryhmä käsittelee hakemukset kesäkuun loppuun mennessä. Hakijaedellytykset täyttäneet hakijat kutsutaan HTT-kokeeseen, joka järjestetään syksyllä. HTT-koe käsittelee tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä. Kokeella testataan myös hakijan oikeinkirjoitustaito. Tavarantarkastajan on tärkeää kyetä ilmaisemaan näkemyksensä hyvällä suomen kielellä ja muutoinkin oikeakielisesti.

Tavarantarkastajalautakunta päättää loppuvuodesta kokeen hyväksymispisterajasta sekä uusien tavarantarkastajien hyväksymisryhmistä. Yleensä läpäisyyn vaaditaan vähintään 65 % koepisteistä. Tavarantarkastajista pyydetään myös heidän hyväksymisalueensa kauppakamarista lausunto. Mikäli HTT-koe on suoritettu hyväksytysti, hakijan kauppakamarialue puoltaa ja hakijavaatimukset täyttyvät, lautakunta hyväksyy tavarantarkastajan aloittamaan toimintansa heti seuraavan vuoden alusta lukien. Tavarantarkastajiksi hyväksyttyjen tulee osallistua vielä pakolliseen ohjesääntökoulutukseen ennen toimintansa aloittamista sekä täyttää muutkin aloittamisen edellytykset, jotka ovat toiminnan vastuuvakuutus, tavarantarkastajan vakuutus oikeudessa, rekisteröitymiskaavake.

Mari Virta

VALMISTELIJA

+358 9 4242 6262