Sovittelu

Sovittelu on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen menettely, jossa puolueeton kolmas osapuoli eli sovittelija avustaa osapuolia riidan sovinnollisessa ratkaisussa.

Miksi valita sovittelu?

Sovittelua luonnehditaan usein kustannustehokkaaksi, nopeaksi, joustavaksi, suoraviivaiseksi sekä käyttäjäystävälliseksi tavaksi ratkaista tai välttää riitoja. Sovittelu voi usein auttaa säilyttämään liikesuhteet ja henkilökohtaiset suhteet erimielisyydestä huolimatta.

Sovittelijan tehtävänä on avustaa asianosaisia löytämään asiassa sovinnollinen ratkaisu edistämällä keskustelua, tiedonvaihtoa ja neuvotteluja. Sovittelussa sovittelija ei tee riidan kohteena olevaa asiaa koskevia päätöksiä tai ratkaisuja.

Sovittelupalvelut

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta hallinnoi sovittelusääntöjen mukaista sovittelua (FAI-sovittelu). Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen tarkoituksena on luoda puitteet joustavalle, suoraviivaiselle ja käyttäjäystävälliselle fasilitatiiviselle sovittelulle.

Asianosaisten, sovittelijan, välimieslautakunnan ja muun henkilön, joka osallistuu menettelyyn, on pidettävä FAI-sovittelu ja sen lopputulos salassa. Asianosaiset voivat sopia välimieslautakunnan välimiesmenettelypalveluiden käyttämisestä, jos he eivät pääse sovintoon tai jos he haluavat, että sovintosopimus vahvistetaan välitystuomiolla.

Lue lisää FAI-sovittelusta täältä.

Vastaava asiantuntija

Henrik Sajakorpi

Pääsihteeri

+358 40 726 1108