Arvioinnin kustannukset

Auktorisoidut kiinteistöarvioijat ovat itsenäisiä toimijoita, ja tilaus arviolausunnosta on asiakkaan ja auktorisoidun arvioijan välinen sopimus. Siksi Keskuskauppakamari ei tiedä arvioijien tuntiveloitushintoja tai vakioituja palkkioita.

Auktorisoidut kiinteistöarvioijat perivät toiminnastaan palkkion, joka määräytyy työn määrän, vaativuuden ja tehtävän suorittajan osaamisen perusteella. Laajat portfoliokohteet tai haastavat arvonmäärityskohteet vievät luonnollisesti enemmän aikaa kuin selkeämmät arviointitapaukset. Kohteen arvo ei kuitenkaan vaikuta palkkion suuruuteen sinänsä.

Kirjallisen ja auktorisoidun arvioijan laatiman arviokirjan tilaaminen maksaa luonnollisesti asiakkaalle suullista arviointia enemmän, mutta todennäköisesti arviokirja kertookin kohteesta huomattavasti enemmän kuin suullisesti annettu arvio. Lisäksi arviokirja on myös ulkopuolisille tahoille validi, koska se on tehty kansainvälistä arviointistandardia noudattaen ja perustellusti.