Tjänster

Vi erbjuder dig och ditt företag tjänster för självreglering, stimulans av internationell handel, kvalificering, nätverksbyggande och belöning. På denna sida kan du läsa mer om Centralhandelskammarens mångsidiga tjänsteutbud.

Internationalitet och handel: Vi påverkar, påskyndar och bygger nätverk

Vi främjar internationell handel och investeringar genom att påverka reglering och självreglering på nationell och internationell nivå. Vi vill stärka en öppen ekonomi, regelbaserad frihandel och sund konkurrens samt skapa allt jämlikare verksamhetsförutsättningar för företagen.

Vi påskyndar företagens affärsprocesser med dokument utfärdade av handelskamrarna, såsom ursprungscertifikat och ATA carnet-tulldokument. Vi betjänar även företag i praktiska frågor kring handelsprocesser.

Vi hjälper internationaliserande företag att skapa nätverk i Finland och ute i världen genom bilaterala handelskammare, handelsföreningar, Finncham-nätverket och Team Finland-partner. Vi erbjuder även marknadsinformation, samarbetspartner- och expertkontakter samt övriga internationaliseringstjänster.

Företagens självreglering: lösningar för företagens behov

Centralhandelskammaren främjar näringslivets självreglering på många sätt. Självreglering är opartisk, sakkunnig, flexibel och pragmatisk samt erbjuder kostnadseffektiva lösningar för företagens behov. Centralhandelskammaren erbjuder bland annat följande självregleringstjänster:

Vi kvalificerar: Examina och undersökningar

Centralhandelskammaren är en pålitlig och uppskattad arrangör av examina. Vi arrangerar årligen bland annat AFF-fastighetsmäklarprov och AHM-hyresmäklarprov, fastighetsbedömarens AKA- och KHK-prov, samt ett HTT-prov, som är en förutsättning för att jobba som varuinspektör.

Aktuella evenemang: seminarier och kurser

Centralhandelskammaren anordnar påverkar- och intressentgruppsevenemang och seminarier kring aktuella teman, såsom beskattning, internationell handel och näringslivets självreglering. Centralhandelskammaren anordnar mentorprogram samt seminariehelheter avsedda för ledare, som påskyndar kompetenta personers karriärframgång och ger en introduktion till samhällsdebatt, beslutsfattande och aktuella fenomen. Läs mer om vårt evenemangsutbud och anmäl dig!

Förtjänsttecken: Tacka för engagerat arbete

Centralhandelskammarens förtjänsttecken har varit ett uppskattat, ständigt aktuellt sätt att belöna arbetstagare sedan år 1929. Förtjänsttecken kan tilldelas för en god arbetsprestation eller för en lång karriär.