AHM-förmedlarprov

Datumen för kommande digitala prov är:

AFM 16.2.2023 klo 9.00–14.00 Helsingfors + Kuopio

AFM 13.4.2023 klo 9.00–14.00 Helsingfors + Tammerfors
AFM och AHM 27.5.2023 kl. 10.00–15.00 Helsingfors + Uleåborg

Centralhandelskammaren anordnar prov för fastighets-, hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare. Dessa prov avses i 5 § lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000).

Dessa prövningar av mäklarens yrkeskompetens anordnas två gånger per år samtidigt i Helsingfors, i Uleåborg och i Tammerfors.

Anmälningsblanketten samt en förteckning över litteratur och lagstiftning som rekommenderas, erhålls från Centralhandelskammaren samt från adress kauppakamari.fi.

Tilläggsinformation

kiinteistö

Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov

Jurist Kristoffer Stockus
Assistent Julia Sorjonen

+358 9 4242 6200