Det bästa Finland för alla

Vårt mål är ett fritt, välmående, öppet och konkurrenskraftigt Finland. Ett Finland som är det bästa möjliga för alla, såväl för individer som för företag och näringsliv. Det är vårt uppdrag. 

Om oss

  Centralhandelskammaren och 19 handelskammare runt om i Finland arbetar för Finlands och finländarnas framtid och sysselsättning. Vi har över 23 000 medlemsföretag från flera branscher. Våra medlemsföretag står för cirka 50 % av företagens omsättning och cirka 40 % av Finlands arbetsplatser. Vår verksamhet styrs av handelskammarlagen

  Handelskammargruppen 

  Centralhandelskammaren finns i Helsingfors och verkar nationellt. Centralhandelskammaren har cirka 50 anställda. 

  Runt om i Finland verkar 19 självständiga handelskammare. Handelskamrarna har totalt cirka 200 anställda. Företagen är medlemmar i handelskammaren i sin egen region och varje handelskammare är medlem i Centralhandelskammaren.  

  Vision

  Framtidens Finland byggs med starka värden. Frihet och ansvar, en fungerande marknadsekonomi och fri konkurrens, samt jämlika möjligheter för alla människor och företag att utvecklas så långt som möjligt och lyckas i enlighet med detta. 

  Verksamhetens värden 

  Handelskamrarnas verksamhet bygger på tillförlitlighet, expertis, samarbete och internationalism. 

  Verksamhetens tyngdpunkter 

  Vår verksamhet går ut på att påverka. Påverkansarbetet består av tjänster för medlemmar, kunder och det omgivande samhället, samt av kassaflöden, resurser, synlighet och relevans. Att främja näringslivets och företagens självreglering är speciellt viktigt i vår verksamhet. 

  Sätt att påverka 

  Vi påverkar lösningsorienterat. Vi erbjuder lösningar på problem inom samhället och näringslivet. Vi skapar nätverk och samarbetar med olika aktörer, beslutsfattare och medier. Vi verkar lokalt och nationellt, samt på europeisk och global nivå.