Nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan

Nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan främjar god handelssed inom livsmedelsbranschen.

Nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan

Nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan främjar god handelssed inom livsmedelsbranschen. Nämnden avger till exempel yttranden om huruvida en viss aktör inom livsmedelsbranschen kan anses ha agerat i strid mot god handelssed. Yttrandena är rekommendationer till sin natur. Dessutom kan nämnden avge rekommendationer om god handelssed.

Nämndens verksamhet baseras inte på någon lag, vilket innebär att den inte är en myndighet. Nämnden är en del av näringslivets självreglering. Livsmedelsindustriförbundet rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Finlands Dagligvaruhandel rf. finansierar nämndens verksamhet.

Nämnden avger yttranden om huruvida en viss aktör inom livsmedelsbranschen kan anses ha agerat i strid mot god handelssed.

Fördelar med yttrandeförfarandet

  • konfidentiellt
  • avgiftsfritt
  • snabbt, enkelt och flexibelt förfarande
  • sakkunnig handläggning
  • inga risker för rättegångskostnader

Ett yttrande kan begäras av en näringsidkare eller av en sammanslutning som grundats för att bevaka näringsidkares intressen och som är behörig att väcka talan. Det kan finnas en eller flera aktörer som ber om ett yttrande. Om det finns fler än en aktör som ber om ett yttrande, kommer namnen på dem som ber om ett yttrande på separat begäran inte att delges till svaranden (anonym handläggning). Yttrandena är rekommendationer till sin natur.

Be om ett yttrande

En begäran om yttrande bör omfatta följande punkter:
1) Berätta vilken typ av ärende du begär ett yttrande om
2) Motivera din begäran om yttrande
3) Ange dina kontaktuppgifter
4) Ange namnet på och kontaktuppgifterna för motparten
5) Bifoga eventuella skriftliga bilagor som stöder din begäran om yttrande

En begäran om yttrande kan skickas per e-post till adressen ekka@chamber.fi eller per post till adressen

Nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan
c/o Centralhandelskammaren
PB 1000
00101 Helsingfors

Mer information:

Paula Paloranta

generalsekreterare

+358 50 548 0236