Kontakt information

Kontakt information

Centralhandelskammaren 

Alvar Aaltos gata 5 C,
PB 1000, 00101 Helsingfors

telefon 09 4242 6200, fax 09 650 303

förnamn.efternamn@handelskammaren.fi
keskuskauppakamari@chamber.fi
kauppakamari.fi/sv

Öppet: mån.-fre. kl. 8-16