Ansök om förtjänsttecken

Så här ansöker du om ett förtjänst-tecken

1. Starta ansökan och fyll i sökandens uppgifter

2. Lägg till mottagare och välj förtjänsttecken.

  • För diplomet behövs uppgifter om mottagarens namn och uppdragsbeteckning, anställningens startdatum och diplomets datering.

3. Fyll i leverans- och faktureringsuppgifter och skicka in formuläret.

Fyll i elektroniskt ansökningsformulär 

Det enklaste sättet att ansöka om ett förtjänsttecken är att fylla i ett elektroniskt formulär. Du kan använda samma formulär för att ansöka om förtjänsttecken till flera mottagare. Ansökningsanvisningar hittar du nedan. 

Leveranstid

Ansökningarna har en behandlingsperiod på tre veckor. Du kan ansöka redan långt före överräckandet. Vänligen kontakta oss om du behöver snabb leverans, så vi kan säkra din leveranstid.

Anställningens längd

Till anställningens längd räknas även sjuksemestrar, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet, tillfällig permittering och värnplikt. Långvarig studie-, tjänst-, alternerings- och vårdledighet avdras från den tid som berättigar till förtjänsttecknet. 

Förtjänsttecken till flera mottagare 

Du kan ansöka om förtjänsttecken till flera mottagare i samma formulär. När du har fyllt i uppgifterna för en mottagare kan du fortsätta genom att fylla i uppgifterna för följande mottagare. För att göra tiotals applikationer kan du även använda Excel-tabellen på ansökningssidan.

Fakturering

Vi fakturerar leveransen i efterskott. 

Ansök om förtjänsttecken för livsarbete

När du ansöker om ett förtjänsttecken för livsarbete i silver eller guld, bifoga en kortfattad beskrivning av mottagarens arbetshistoria eller hens CV till ansökan. Du kan skriva motiveringar i fältet ytterligare information på sista sidan, eller skicka dem till adressen ansiomerkit@chamber.fi.

Vem bestämmer vem som beviljas förtjänsttecken?

Kriterierna för beviljande av förtjänsttecken fastställs av en förtjänstteckensnämnd som utses av Centralhandelskammaren för tre år i taget, vars ledamöter representerar olika sektorer inom näringslivet.