Handelsföreningar i Finland

Handelsföreningarna hjälper finska företag ui deras internationalisering och exportinsatser. Handelsföreningarnas syfte är att knyta affärskontakter mellan Finland och målländerna.

Internationella marknader och nätverk

Centralhandelskammaren utvecklar och koordinerar verksamheten inom 18 bilaterala handelskammare/handelsföreningar. Som del av nätverket FinnCham sysslar dessa i Finland verksamma handelsföreningar med att bygga nätverk mellan företag, erbjuda aktuell information om mållandet och arrangera seminarier och evenemang för sina internationaliserade medlemsföretag och medlemsföretag som planerar internationalisering. Handelsföreningarna tar också emot utländska delegationer.

Vi hjälper finska företag växa genom internationalisering och att etablera sig på nya exportmarknader. Handelsföreningarnas mål är att skapa affärskontakter och förmedla kritisk marknadsinformation till exportchefer. Handelsföreningarna fungerar under Centralhandelskammaren och hör både till det globala FinnCham-nätverket och Team Finland-nätverket.

”Vi hjälper finska företag växa genom internationalisering.”

Tillsammans med FinnCham-nätverket utvecklar och stärker vi Finlands handelsförbindelser i enlighet med företagens behov och använder internationell kompetens och nätverken hos mer erfarna företag för att främja export. FinnCham-aktörerna arrangerar företagsträffar, seminarier och informella evenemang som ger medlemsföretag ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och främja sin egen affärsverksamhet, samt öka sin synlighet internationellt och lokalt.

Ansvariga experter

Hatanpää Anne

Anne Hatanpää

Yhteyspäällikkö

+358 50 320 9539