Ratkaisu: Oppivelvollisuuden uudistaminen

Oppivelvollisuuden uudistaminen

Suomen kilpailukyky syntyy jatkossakin ensisijaisesti korkeasta osaamisesta. Korkea osaaminen on Suomen menestyksen ja hyvinvoinnin kulmakivi. Yritykset tarvitsevat koulutettua ja osaavaa työvoimaa enemmän kuin pitkään aikaan.

Uudistusta toteutettaessa on muistettava, mitä sillä tavoitellaan. Pelkkä oppivelvollisuusiän mekaaninen nostaminen ei takaa jokaiselle nuorelle toisen asteen tutkintoa, ehkäise syrjäytymistä eikä nosta osaamistasoa

Valtonen Mikko

Mikko Valtonen

JOHTAVA ASIANTUNTIJA, osaaminen, työelämä ja maahanmuutto

+358 40 867 8250