Ratkaisuja osaamisvajeeseen

Ratkaisuja osaamisvajeeseen – Miten kuroa umpeen osaamisvajetta ja estää sitä syntymästä

Työn murros muuttaa kovaa vauhtia käytännössä lähes kaikkea työtä. Työn murroksesta aiheutuu tarve kokonaan uudenlaiselle osaamiselle ja jo olemassa olevan osaamisen kehittämiselle. Osaamisen niukkuus tulee olemaan yksi keskeisimmistä tulevaisuuden haasteista kilpailukyvyn kehittämisessä.

Valtonen Mikko

Mikko Valtonen

JOHTAVA ASIANTUNTIJA, osaaminen, työelämä ja maahanmuutto

+358 40 867 8250