Talouskatsaus 1/2021

Talouskatsaus 1/2021

Kauppakamarin talouskatsauksessa käsitellään lyhyesti ja ytimekkäästi ajankohtaisia talousasioita. Katsauksissa käydään tiivistetysti läpi kotimaista ja kansainvälistä taloustilannetta, taloudellista toimintaympäristöä selittäviä ilmiöitä sekä talouskehitystä kuvaavia ja siihen vaikuttavia tilastoja. Tässä katsauksessa keskitytään Suomen taloudellisen kehityksen pitkään linjaan. Katsaus julkaistaan neljästi vuodessa.