Käyttöehdot

Käyttöehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Keskuskauppakamarin Internet-sivustoon osoitteessa www.keskuskauppakamari.fi (jäljempänä ”sivut”) ja sivujen käyttöön.

Sivujen ylläpitäminen

Sivuja ylläpitää Keskuskauppakamari. Sivut esitetään sellaisina kuin ne kulloinkin ovat. Keskuskauppakamarilla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivujen sisältöä, niiden toimintaa tai näitä käyttöehtoja taikka rajoittaa sivujen käyttöä tai lopettaa niiden ylläpitäminen.

Sivut on laadittu huolellisesti sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti, ja niitä pyritään tarvittaessa päivittämään. Keskuskauppakamari ei kuitenkaan takaa sivuilla esitettyjen tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeus sivuilla julkaistuun aineistoon on Keskuskauppakamarilla. Jos tekijänoikeus joiltain osin kuuluu kolmannelle osapuolelle, Keskuskauppakamarilla on käyttöoikeus aineistoon. Aineistoa saa lainata kulloinkin voimassa olevan tekijänoikeuslain (404/1961) ja muun lainsäädännön mukaisesti. Lainattaessa lähde on ilmoitettava.

Tekijänoikeutta ei ole lakeihin ja asetuksiin, viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin tai muuhun tekijänoikeuslain 9 §:ssä tarkoitettuun aineistoon.

Sivuilla esiintyvät tunnusmerkit ovat Keskuskauppakamarin tai kolmannen osapuolen tavaramerkkejä.

Vastuuvapaus

Keskuskauppakamari ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu sivuilla olevien tietojen käytöstä, sivuilla olevista puutteista tai virheistä taikka siitä, että sivut eivät ole käytettävissä.

Keskuskauppakamari ei myöskään vastaa mistään kolmannen osapuolen tuottamasta palvelusta, vaikka tällaiseen palveluun viitattaisiin näillä sivuilla, eikä sivuilla sijaitsevien tai sivuilla esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niillä olevista tiedoista.