Hallituksen esitys eduskunnalle COVID-19 -epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi väylämaksulakiin tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Asia: VN/7626/2020

Keskuskauppamari ja kauppakamarit pitävät lausunnolla olevaa hallituksen esitystä erittäin perusteltuna ja kannatettavana. Hallituksen esityksen avulla osaltaan turvataan Suomelle elintärkeiden merikuljetusten toimivuus vallitsevassa tilanteessa.

Nykyinen väylämaksujärjestelmä on monimutkainen ja kohtelee eri tyypin aluksia hyvin eri tavalla. Suomen kilpailukyvyn etu on, että meillä on käytössä järjestelmä, joka kohtelee aluksia tasapuolisesti, riippumatta aluksen tyypistä, lipusta tai käyntimääristä. Muihin maihin nähden Suomen väylämaksujärjestelmän tulee olla ennustettava ja tasapuolinen, niin että sen avulla edistetään suomalaisten yritysten ulkomaankaupan toimintaedellytyksiä. Väylämaksu on ulkomaankauppaa käyville yrityksille kustannus, jonka yritys maksaa merirahdin yhteydessä. Väylämaksuilla heikennetään suomalaisten yritysten logistista kilpailukykyä.

Keskuskauppakamari ja kauppakamarit toteavat, että valtion omistamat ja hallinnoimat meriväylät ovat osa valtion perusinfrastruktuuria ja niihin liittyvät kustannukset tulee kattaa valtion budjetista sen sijaan että yritykset maksavat perusväylänpidosta osana logistiikkakustannuksiaan.

Keskuskauppakamari ja kauppakamarit toteavat, että vuoden 2020 jälkeisistä väylämaksuista päätettäessä, väylämaksusta tulisi luopua pysyvästi edellä mainittujen syiden takia ja ne tulisi kattaa valtion budjetista.