Lausunto E-kirjeluonnoksesta: digitaalinen vihreä todistus

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua komission digitaalista vihreää todistusta koskevasta perusmuistioluonnoksesta.

Vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan Unionin kansalaisten perusoikeuksista, Keskuskauppakamari tukee täysin komission asetusehdotusta digitaalisesta todistuksesta vapaan liikkuvuuden mahdollistamiseksi terveysturvallisesti. Keskuskauppakamari pitää ensiarvoisen tärkeänä, että Suomi tukee komission pyrkimystä kehittää koordinoitua ja yhteen toimivaa lähestymistapaa matkustamiseen sekä sitä että Suomi toimii neuvostotasolla aktiivisesti yhtenäisen lähestymistavan saavuttamiseksi. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan Suomen tulee ottaa käyttöön digitaalinen vihreä todistus heti kun se on mahdollista.

Perusmuistion kantaosiossa on kuvattu seuraavasti ”Suomi korostaa, että EU:n jäsenmaan päättäessä vaatia tai suositella tällaisia todistuksia maahan suuntautuvilta matkustajilta, olisi valitun lähestymistavan perustuttava tieteelliseen näyttöön ja oltava kansainvälisen terveyssäännöstön sekä WHO:n ja ECDC:n suositusten mukainen.” Keskuskauppakamari toteaa, että tämä edellä mainittu kohta puuttuu komission asetusehdotuksessa, asetusehdotus ei anna harkintavaltaa edellä esitetyllä tavalla. Keskuskauppakamari pitää sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta merkityksellisenä säilyttää yleiseurooppalainen lähestymistapa, tästäkin syystä pyydämme, että edellä mainittu kohta poistetaan perusmuistiosta.

Lisäksi perusmuistion osiossa ”pääasiallinen sisältö” todetaan ensimmäisessä luetelmakohdassa seuraavasti: ”- saanut covid-19-rokotuksen (=EU:ssa myyntiluvan saanut rokote)”.  Edellä mainitun kohdan osalta Keskuskauppakamari pyytää, että komission asetusehdotuksen mukaisesti Suomen kantaan lisätään se, että jäsenvaltiolla on harkintavalta hyväksyä myös niitä rokotteita, jotka eivät ole saaneet myyntilupaa EU:ssa.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood