Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Keskuskauppamari ja kauppakamarit kiittävät mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta. Väylämaksujen puolittamisen jatkaminen 2023 loppuun on kannatettava toimenpide, kuitenkin Keskuskauppakamari ja kauppakamarit toteavat, että väylämaksujen osalta tarvitaan pysyvä ratkaisu antamaan varmuutta suomalaisille vientimarkkinoilla toimille yrityksille ja lisäämään suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä. Keskuskauppakamari ja kauppakamarit toteavat, että valtion omistamat ja hallinnoimat meriväylät ovat osa valtion perusinfrastruktuuria ja niihin liittyvät kustannukset tulee kattaa valtion budjetista sen sijaan, että yritykset maksavat perusväylänpidosta osana logistiikkakustannuksiaan.

On hyvä, että merenkulkuelinkeinoa on tuettu COVID-19 tartuntaepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. Keskuskauppakamari ja kauppakamarit haluavat tuoda esille tässä yhteydessä, että väylämaksu on varustamoille läpimenokustannus, jonka maksaa viime kädessä ulkomaankauppaa käyvä yritys. Väylämaksuilla heikennetään suomalaisten yritysten logistista kilpailukykyä.

Nykyinen väylämaksujärjestelmä on monimutkainen ja kohtelee eri tyypin aluksia hyvin eri tavalla. Suomen kilpailukyvyn etu on, että meillä on käytössä järjestelmä, joka kohtelee aluksia tasapuolisesti, riippumatta aluksen tyypistä, lipusta tai käyntimääristä. Muihin maihin nähden Suomen väylämaksujärjestelmän tulee olla ennustettava ja tasapuolinen, niin että sen avulla edistetään suomalaisten yritysten ulkomaankaupan toimintaedellytyksiä.

Keskuskauppakamari ja kauppakamarit esittävät, että väylämaksusta tulisi luopua pysyvästi kokonaan edellä mainittujen syiden takia ja ne tulisi kattaa valtion budjetista.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood