MEN 10/2020: Digi- ja väestötietovirasto

Lausunto:
MEN 10/2020
Markkinoija:
Digi- ja väestötietovirasto
Media:
radio
Päätös:
vapauttava
Artikla:
14 artikla - Yksityisyydensuoja

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Henkilön entinen nimi oli mainittu viranomaisen mainoksessa. Mainos ei ollut hyvän tavan vastainen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä viraston nimenvaihtopalvelun radiomainoksesta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska se loukkaa hänen yksityisyyttään. Mainoksessa mainitaan hänen entinen nimensä, jonka hän muutti toiseksi 1990-luvulla.

Markkinointi

Radiomainos kuuluu seuraavasti: ”Jos nimesi on Unelma Sirpa-Leena, voit vaihtaa etunimen parilla klikkauksella. Muuttoilmoituskin hoituu sekunneissa, ja vihillekin pääset tuossa tuokiossa.”

Markkinoijan vastaus

”Digiviisu” toteutettiin viraston markkinointiviestintää varten, kun uusi virasto aloitti toimintansa 1.1.2020. Halusimme mieleenpainuvan tavan kertoa uuden viraston tehtävästä ja palveluista. Olemme hyvin pahoillamme, jos olemme loukanneet lausunnonpyytäjää.

Mitä tulee ICC:n sääntöjen 14 artiklaan, emme ole viitanneet lausunnonpyytäjään, koska Unelma Sirpa-Leena -nimisiä henkilöitä ei ole olemassa. Lausunnonpyytäjä on itse kertonut vaihtaneensa nimensä 1990-luvulla.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 14 artiklan mukaan markkinoinnissa ei tule käyttää yksityisen tai julkisen henkilön kuvaa ilman häneltä etukäteen hankittua suostumusta. Samoin henkilöön viittaaminen markkinoinnissa on suostumuksenvaraista. Markkinoinnissa ei tule ilman etukäteen hankittua suostumusta kuvata yksityisomaisuutta tai viitata siihen tavalla, joka on omiaan antamaan kuvan, että asianomainen henkilö suosittelee markkinoitavaa tuotetta tai organisaatiota.

Asian arviointi

Lausunnonpyytäjä katsoo, että markkinoija on toiminut moitittavalla tavalla, kun sen mainoksessa on mainittu lausunnonpyytäjän entinen nimi Unelma Sirpa Leena. Lausunnonpyytäjä kertoo kuitenkin muuttaneensa mainitun nimensä 1990-luvulla.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että lausunnonpyytäjä on muuttanut nimensä toiseksi jo vuosikymmeniä sitten. Lisäksi neuvosto kiinnittää huomiota siihen, ettei mainoksessa mainita lausunnonpyytäjän sukunimeä. Mainoksen ei voida katsoa loukkaavaan lausunnonpyytäjän yksityisyyttä.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja Päivi Romanov ja jäsenet päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, varatuomari Sanna Holkeri, Head of Digital Marketing Pekka Rantamoijanen, varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius, Strategy Director Tommi Pelkonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri

ASIASANAT: YKSITYISYYDEN SUOJA

Lausunnon päivämäärä: 26.03.2020
Markkinoija: Digi- ja väestötietovirasto
Mainostoimisto: Bob the Robot
Media: Radio (Radio Nova, Radio Pori)
Päätös: Vapauttava lausunto