MEN 16/2015: Aatami etsii Eevaa -ohjelman esittelyfilmi

Lausunto:    MEN 16/2015                                     28.4.2015
Mainostaja:  Nelonen media
Media:          Televisio
Päätös:         Huomautus kolmelle esittelyfilmille
 


AATAMI ETSII EEVAA -OHJELMAN ESITTELYFILMI

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Aatami etsii Eevaa -ohjelman esittelyfilmistä. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan esittelyfilmi on hyvän tavan vastainen, koska siinä on alastomia ihmisiä lasten katseluaikaan.

Mainos

Ohjelmasta on neljä esittelyfilmiä. Ne ovat 15–40 sekuntia pitkiä. Esittelyfilmeissä kuvataan ohjelmasarjan alastomia henkilöitä autiolla saarella. Esittelyfilmejä on näytetty päivällä klo 12.00 alkaen aamuyöhön klo 4.00 asti.

Mainostajan verkkosivuilla ohjelmaa on kuvattu seuraavasti:

”Kuinka tosirakkautta etsivät ihmiset tekevät vaikutuksen toisiinsa autiolla saarella ilman ulkoisia häiriötekijöitä?

Nelosen uudessa ohjelmassa kaksi seikkailuhenkistä sinkkua viedään kaukaiselle paratiisisaarelle, missä he kohtaavat toisensa alasti. Ohjelmassa tutkitaan, mitä tapahtuu, kun mies ja nainen ovat täysin riisuttuja tavatessaan ensimmäistä kertaa - ilman vaatteita, meikkejä ja kännyköitä, joiden taakse piiloutua.

Kun ihminen on kaikkien paljaimmillaan, hänestä käy ilmi kirjaimellisesti alaston totuus. Jos toisesta ei voi tehdä johtopäätöksiä hänen pukeutumisensa ja ulkoisen tyylinsä perusteella, rakkaus saa syttyä paljon puhtaammin.

Aatami etsii Eevaa on uskomaton kokeilu rakkauden saralla!”

Ohjelmaa kuvataan myös ilmaisulla ”Rohkea ja raikas”.

Mainostajan lausuma

Ohjelma on deittiohjelma, jonka osallistujat ovat alasti Kreikan saaressa. Ohjelma ei keskity alastomuuteen tai siinä ei kuvata lähikuvina mitään seksuaalisvirittynyttä. Ihmiset ovat alasti, mutta esitystavassa ei pitäisi olla mitään loukkaavaa.

Markkinointitrailerit ovat matkailumainosmaisia – tosin niissä näkyvät henkilöt ovat alasti. Olemme noudattaneet kuvaohjelmalakia ja huomioineet sisäisesti tiukemmin jotkut kohdat (esimerkiksi hartiahieronnan, joka kestää muutaman sekunnin) eli nostaneet ikärajaa sisäisesti.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla.

Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Aikuisille suunnattu Aatami etsii Eevaa -deittiohjelma on poikkeuksellinen, sillä siinä esiintyvät henkilöt ovat alasti. Ohjelman kantava idea on nimenomaan alastomuus. Mainostaja mainostaa ohjelmaa verkkosivuillaan muun muassa kertomalla, että ohjelma on ”uskomaton seikkailu rakkauden saralla”. Itse ohjelmaa esitetään televisiossa klo 21.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että alastomuus mainoksessa ei sinänsä ole hyvän tavan vastaista. Tällaisen mainoksen hyvän tavan mukaisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota muun muassa alastomuuden esitystapaan ja -yhteyteen sekä mainoksen esitysaikaan ja kokonaisvaikutelmaan. Neuvosto korostaa, että lapset tavoittavassa markkinoinnissa mainostajan on noudatettava erityistä huolellisuutta.

Neuvoston arvioitavana on neljä esittelyfilmiä. Esittelyfilmejä on esitetty myös päiväsaikaan ja alkuillasta. Ohjelman alastomat päähenkilöt näytetään niissä lähietäisyydeltä yhtä esittelyfilmiä lukuun ottamatta. Esittelyfilmit sisältävät seksuaalisia vihjailuja, joilla on sinänsä yhteys mainostettavaan ohjelmaan.

Yhdessä esittelyfilmissä ohjelman henkilöitä on kuvattu kaukaa ja esittelyfilmiä hallitsee ympäristön kuvaus. Tältä osin neuvosto toteaa, ettei esittelyfilmi ole hyvän tavan vastainen päiväsaikaankaan esitettynä. Muiden esittelyfilmien osalta neuvosto toteaa, että ne ovat lasten katseluaikaan esitettyinä lapsille sopimattomia.

Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset yhtä lukuun ottamatta ovat ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 2 ja 18 artiklojen vastaisia. Mainokset ovat siten hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston varapuheenjohtaja varatuomari Arja Hiltunen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen.

Arja Hiltunen                                              Paula Paloranta
varapuheenjohtaja                                     sihteeri