MEN 16/2017: Traumaattinen tapahtuma mainoksen huomion herättäjänä

22.3.2017

Lausunto:        MEN 16/2017
Markkinoija:  Nelonen Media
Viestin:            Radio (Radio Helmi)
Päätös:             Vapauttava lausunto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainoksen asiallinen esitystapa huomioon ottaen äänisisältö-palvelusovelluksen mainos ei ollut hyvän tavan vastainen, vaikka siinä käytettiin traumaattista tapahtumaa mainoksen huomion herättäjänä.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä äänisisältöpalvelun mobiilisovelluksen mainoksesta. Sovelluksella voi kuunnella esimerkiksi Helsingin Sanomissa julkaistuja artikkeleita ääniversiona. Mainoksessa esimerkkinä on koulusurman tekijästä kertova artikkeli. Lausunnon pyytäjän mukaan mainos loukkaa koulusurman uhreja ja heidän omaisiaan sekä voi yllyttää surmaajan ihannoijia samanlaisiin tekoihin. Mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan vastainen.

Mainos        

Mainoksella mainostetaan mobiilisovellusta, jolla voi kuunnella radio-ohjelmia. Mainoksessa sanotaan:

”Helsingin Sanomien ainutlaatuinen journalismi tuli Suplaan

Hesarin parhaat

Kuuntele Pekka-Eric Auvisen tarina. Jokelan koulusurman tekijä Pekka-Eric Auvinen tapasi tytön Irc-galleriassa. Tyttö kertoi Kuukausiliitteelle Auvisen tarinan.

Hesarin parhaat nyt Suplassa

Maailma on otsikoiden takana – Helsingin Sanomat

Supla – Kaikkien äänien äppi.”

Mainostajan lausuma

Mainostettava äänisisältöpalvelu Supla on mobiilisovellus, jonka avulla voi kuunnella Nelonen Median radio- ja muita ääniohjelmasisältöjä.

Nelonen Media on osa Sanoma Oyj:tä. Palvelussa esitetään ääniversioita Sanoma Oyj:n muissa medioissa julkaistuista sisällöistä. Palvelussa on myös Hesarin Parhaat -niminen ohjelma, jossa julkaistaan Helsingin Sanomien isoimpia ja journalistisesti merkittävimpiä artikkeleita ääniversioina. Pekka-Eric Auvisen tarina oli julkaistu Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä joulukuussa 2008.

Kaikkia Hesarin Parhaat -ohjelman jaksoja on mainostettu Nelonen Median radiokanavilla. Mainonta on ollut asiapitoista eikä otsikoilla revittelevää.

Mainosspotin käsikirjoitus ja tuotanto on tehty Nelonen Medialla. Mainosspotti on rauhallinen ja aihetta kunnioittava. Ohjelman mainonnassa ei rikota ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklaa. Olemme sitoutuneet JSN:n journalistin ohjeiden noudattamiseen, ja niiden henki on yhteneväinen ICC:n sääntöjen kanssa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Neuvoston tehtävä

Mainostaja on vedonnut siihen, että se on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston (JSN) soveltamia Journalistin ohjeita. Selvyyden vuoksi todettakoon, että JSN:n tehtävänä on journalistin ohjeita soveltamalla ottaa kantaa siihen, onko tiedotusväline noudattanut hyvää journalistista tapaa. Kysymys on silloin siitä, onko tiedotusvälineen menettelytapa ollut oikea.

Toisin kuin JSN mainonnan eettinen neuvosto arvioi mainostajan menettelyä. Mainonnan eettinen neuvosto ottaa kantaa siihen, onko mainos hyvän tavan vastainen eli onko mainos selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa. Neuvosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjä.

Yksittäistapauksissa voidaan myös ottaa huomioon, että YK:n lapsen oikeuksia koskeva sopimus, johon Suomi on sitoutunut, velvoittaa suojelemaan lasta hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden haitallisilta väkivaltaisilta sisällöiltä. Kaikkien toimijoiden – myös median – tulee ottaa huomioon lastensuojelun intressit omassa toiminnassaan. Sananvapauteen sisältyy harkintavelvoite, jotta myös muut perusoikeusjärjestelmän suojaamat oikeudet tulisivat asianmukaisella tavalla huomioon otetuiksi. Sananvapauden takaava ennakkosensuurin kielto ei estä arvioimasta jälkikäteen, miten sananvapautta on yksittäistapauksessa käytetty.

Sovellettavat säännöt 

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä eikä siinä saa yllyttää väkivaltaan, laittomaan tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen.

Perussääntöjen 14 artiklan mukaan markkinoinnissa ei tule käyttää yksityisen tai julkisen henkilön kuvaa ilman häneltä etukäteen hankittua lupaa. Myös henkilöön viittaaminen markkinoinnissa edellyttää lupaa.

Perussääntöjen 18 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Asian arviointi

Mainoksen tarkoituksena on mainostaa mobiilisovellusta, jolla voi kuunnella vanhoja lehtikirjoituksia. Esimerkkinä tarjottavan palvelun sisällöstä mainoksessa mainitaan kouluampujasta kirjoitettu artikkeli.

Neuvosto toteaa, että mainoksen tyylilaji on asiallinen. Kouluampujen nimen mainitseminen yksilöi esimerkinomaisesti mainostettavan palvelun sisällön.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainostaja ole menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastaisesti. Siksi mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Mainonnan eettinen neuvosto kuitenkin muistuttaa, että kun mainoksessa mainitaan aihe tai tapahtuma, johon liittyy paljon kärsimystä, mainostajan on kiinnitettävä erityistä huomiota asian esitystapaan ja pidettävä mielessä mainostajan yhteiskunnallinen vastuu.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov sekä jäsenet toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen, Chief Compliance Officer Raija Tuokko ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström – Van Eemeren.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri