MEN 17/2018: Videon pelottavuus

Lausunto:
MEN 17/2018
Markkinoija:
Rikosuhripäivystys RIKU ja Miessakit ry
Media:
sovellus
internet
Päätös:
vapauttava

Mainonnan eettinen neuvosto

Lausunto:    MEN 17/2018
Mainostaja:  Rikosuhripäivystys RIKU ja Miessakit ry
Media:          Verkko (YouTube, Facebook, Instagram)
Päätös:         Vapauttava lausunto

VIDEON PELOTTAVUUS

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Videoiden tarkoituksena oli edistää sitä, että väkivallan kokemuksista keskusteltaisiin. Esitystapa ja media huomioon ottaen niiden ei katsottu olevan yleisesti pelottavia.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Rikosuhripäivystyksen palveluja mainostavasta videosta. Lausunnonpyytäjän mukaan videot ovat hyvän tavan vastaisia, koska verkkosivuilla esitetyt mainokset ovat lapsille pelottavia.

Mainos        

Videoita on kolme kappaletta ja ne ovat 18 sekuntia pitkiä. Ne on julkaistu sosiaalisessa mediassa. Heti videon alussa miesääni toteaa ”Joka kuudes mies kokee väkivaltaa” ja kuva välkkyy punasävyisenä. Videoilla näytetään miehen kasvot nenästä alaspäin. Kahdella videolla mies huutaa, mutta ääni kuuluu vain vaimeasti taustalla. Yhdellä videolla miehen suu on teipattu ilmastointiteipillä eikä huutoa kuulu.

Videolla todetaan: ”Joka kuudes mies kokee väkivaltaa. Kokemus voi horjuttaa vakavasti hyvinvointia ja purkaantua myös uutena väkivaltana. Tämä kierre katkeaa vain puhumalla. Pään aukominen kannattaa.” Sama asia todetaan myös kirjoitettuna tekstinä.                     

Mainostajien vastaus

Videokampanja ”Pään aukominen kannattaa”.  on Rikosuhripäivystyksen ja Miessakit ry:n yhteinen. Sen tarkoituksena on kuvata sitä, miten tärkeää on puhua kokemastaan väkivallasta. Videon äänetön huuto viestii väkivallan aiheuttamasta pahasta olosta ja ilmastointiteippi miehen suulla symboloi puhumattomuutta. Videoilla ohjataan katsojia maksuttomien palveluiden pariin, jossa väkivallan kokemuksesta on mahdollista puhua.

Mainokset on erityisesti tarkoitettu sattumanvaraista katuväkivaltaa eniten kokeville eli nuorehkoille miehille. Tämän takia mainokseen on valittu tätä ryhmää puhutteleva visuaalinen ilme. Videot ovat kaikkien nähtävillä Rikosuhripäivystyksen YouTube-kanavalla. Videoita on mainostettu YouTubessa, Facebookissa ja Instagramissa. Facebookissa ja Instagramissa mainosten näyttö on kohdistettu 18–44-vuotiaille ja YouTubessa 18–24-vuotiaille, pääosin miehille.

Maksettua mainontaa ei ole kohdistettu lapsiin eikä mainoksissa esiinny lapsia. Videoissa ei näytetä väkivaltaa eikä mainoksessa uhata väkivallalla. Sanallisessa viestissä korostetaan väkivallan kokemuksista puhumisen tarvetta, joka on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä viesti. Videon kuvituksen tarkoituksena on tukea yhteiskunnallisen viestin vaikuttavuutta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti. Markkinoinnissa ei saa käyttää hyväksi lasten kokemattomuutta tai herkkäuskoisuutta.

Videot on kohdistettu sattumanvaraista katuväkivaltaa eniten kokeville eli nuorehkoille miehille. Videoiden tarkoituksena on edistää sitä, että väkivallan kokemuksista keskusteltaisiin. Videoita on esitetty sosiaalisen median kanavissa, joissa ne on kohdistettu nuorille miehille.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että videoiden esitystapa ja media huomioon ottaen niiden ei voida katsoa olevan yleisesti pelottavia, sillä niiden sanoma ilmenee heti videoiden alussa.

Edellä mainituilla perusteluilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, etteivät mainokset ole ICC:n sääntöjen vastaisia. Siksi mainokset eivät ole hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet professori Pekka Aula, Partner Sirpa Juutinen, vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen ja Chief Compliance Officer Raija Tuokko.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri