MEN 20/2017: Moottoriajoneuvojen huoltopalvelun mainos, syrjintä

24.4.2017

Lausunto:             MEN 20/2017
Markkinoija:       M. Leino Oy / Raision vääntökäyrä
Viestin:                 Internet (sosiaalinen media)
Päätös:                  Huomautus

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainos oli hyvän tavan vastainen, koska siinä käytettiin työkalusanoja tietoisen vihjailevasti ja seksuaalisväritteisesti. Sanallista seksuaalista vihjailua täydensi kuva kevyesti pukeutuneista tytöistä. Vihjailut eivät liittyneet mainostettavaan palveluun.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä moottoriajoneuvojen huoltopalveluiden mainoksesta. Lausunnon pyytäjän mukaan mainos käyttää vähäpukeisia naisia objekteina ja mainoksessa on seksuaalisia vihjailuja.

Mainokset   

Mainos on julkaisu mainostajan sosiaalisen median sivulla. Mainoskuvassa kaksi lyhyihin sortseihin pukeutunutta naista korjaavat traktoria jakoavaimilla. Kuvatekstinä on: ”Tyttöjen jakoavain kysymyksiä. Minne tämä meisseli tungetaan?”

Kuvan alla on mainostajan tunnus Raision Vääntökäyrä ja sen alla on teksti: ”Vähemmän päästöjä. Isoille vehkeille.”

Kuvan yläpuolella on sama kaupallinen tunnus ja sen alla teksti: ”Me tiedämme mihin se tungetaan. Jätä moottorioptimointi ammattilaiselle. Ota yhteyttä: p. [puhelinnumero].”

Mainostajan lausuma

Mainostaja ei ole antanut pyydettyä lausumaa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi sukupuoleen.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen,

a) jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla,
b) naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä tai
c) mainoksessa on seksuaalisia vihjailuja tahi lupauksia, joilla ei ole mainostettavan tuotteen kanssa mitään tekemistä.

 Neuvosto toteaa, että arvioitavana olevassa mainoksessa on seksuaalisia vihjailuja, joilla ei ole yhteyttä mainostettavaan palveluun. Seksuaaliset vihjailut ovat sekä sanallisia että kuvallisia. Sanallinen vihjaus sisältyy mainoksessa käytettyyn ilmaisuun ”Tyttöjen jakoavain kysymyksiä Minne tämä meisseli tungetaan?”. Mainoksessa työkalusanoja käytetään tietoisen vihjailevasti ja seksuaalisväritteisesti. Sanallista seksuaalista vihjailua täydentää kuva kevyesti pukeutuneista tytöistä.

Edellä mainituilla perusteilla neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan ja neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevan 1 periaatteen vastainen. Siksi mainos on hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov sekä jäsenet toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen, Chief Compliance Officer Raija Tuokko, hallitusammattilainen, Executive in Residence Marina Vahtola ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström – Van Eemeren.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri