MEN 21/2022 BP hair Oy

Lausunto:
21/2022
Markkinoija:
BP hair Oy
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä BP hair Oy:n markkinoinnista. Mainos on julkaistu Sointu Borgin Instagram-tilillä sointuorvokki. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu ei ole tunnistettavissa markkinoinniksi.

Markkinointi

Instagram-tilillä sointuorvokki on mainostettu BP hair Oy:n kampaajapalveluita.

Julkaisussa on teksti: ”No ny on megatukka! Kiitos @byjennimermer

Swaippaa vasemmalle ja näät lähtötilanteen.

Oon käyny Jennillä maksavana asiakkaana jo parisen vuotta, mutta tää kerta tehtiin yhteistyönä käyttäen @bphairoy teippipidennyksiä, jotka Jenni kustomoi just mulle sopiviks.

Jennin löytää @flamingohairspa ja aikoja voi varata nettisivujen kautta tai suoraan @byjennimermer DM:stä. Jenni osaa kaikkee laidasta laitaan, mutta on pirun hyvä juurikin vaalennuksissa. Aikoinaan kun istuin neidin penkkiin, mun pää oli täynnä vihreen, sinisen ja keltasen sävyjä. Hiukset oli muutenkin sillon huonossa hapessa. Siitä lähettiin sit rakentaan pikkuhiljaa.

Love it! Kiitos Jenni! Aina palaan tyytyväisenä.

*palvelu saatu

#flamingohair #flamingohairspa #kampaaja #kampaajahelsinki #vaalennus #vaalennusprojekti #vaalennushelsinki #hiustenpidennys #hiustenpidennykset #hiukset”

Markkinoijan vastaus

Huomautin asiasta vaikuttajalle ja hän lupasi muokata julkaisuun selkeämmin, että myös pidennyshiukset ovat saatu.

Median vastaus

Tässä on käynyt inhimillinen virhe ja se on korjattu välittömästi.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 6.5 kohdan mukaan asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin.

Mainonnan eettisellä neuvostolla on nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa asiassa vakiintunut ratkaisukäytäntö, minkä vuoksi puheenjohtaja voi tehdä päätöksen yksin.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.2 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.

ICC:n markkinointisääntöjen suoramarkkinointia ja digitaalista markkinointia koskevan C luvun C1 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla selkeästi tunnistettavaksi markkinoinniksi perussääntöjen 7 artiklan edellyttämällä tavalla. Otsikko tai muu aihetta kuvaava tunniste ei saa olla harhaanjohtava, ja viestinnän kaupallista luonnetta ei saa peitellä.

Kun markkinoija on antanut tai tarjonnut vastiketta tuotteen suosittelemisesta tai sen arvioinnista, menettelyn kaupallinen luonne tulee käydä selkeästi ilmi. Tällaisesta menettelystä ei tule syntyä sellaista kuvaa, että se olisi yksittäisen kuluttajan tai muun tahon omaehtoinen lausuma.

Markkinoijan tulee varmistaa, että sen sosiaalisen median sivuston tai profiilin kaupallinen luonne ilmenee selkeästi, ja että niissä noudatetaan hyvää liiketapaa.

Tulee välttää sellaisen kuvan, äänen tai tekstin, käyttöä, joka kokonsa tai muun visuaalisen ominaisuutensa vuoksi on omiaan heikentämään markkinoinnin luettavuutta tai ymmärrettävyyttä.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys Instagramissa julkaistusta mainoksesta, jonka mainostunnisteena on käytetty ilmaisua ”palvelu saatu”. Mainostunniste on ollut Instagram-julkaisun tekstin viimeisellä rivillä ennen hashtagmerkintöjä.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi,

  • koska mainostunnisteen sanamuoto ei ole selkeä ilmaisemaan, että kysymyksessä on mainos; ja
  • mainostunniste ei ole heti helposti havaittavissa.

Edellä mainitulla perusteella neuvosto katsoo, että markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan ja ICC:n markkinointisääntöjen C luvun C1 artiklan vastaisesti. 

Neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste tulee olla helposti havaittavissa heti Instagram-tekstin alussa.

Asian on ratkaissut mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                sihteeri

ASIASANAT: MARKKINOINNIN TUNNISTETTAVUUS, INSTAGRAM

Lausunto:                          MEN 21/2022

Markkinoija:                      BP hair Oy

Media:                              Vaikuttaja Sointu Borg / Viphost Finland Oy

                                          (Instagram-käyttäjänimi: sointuorvokki)

Alusta:                               Instagram

Päätös:                            Huomautus