MEN 25/2022 Metsola Lifestyle Oy

Lausunto:
25/2022
Markkinoija:
Metsola Lifestyle Oy
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Metsola Lifestyle Oy:n markkinoinnista. Mainos on julkaistu Beata Leppilammen Instagram-tilillä beataleppilampi. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainosta ei ole merkitty asianmukaisesti mainokseksi.

Markkinointi

Instagram-tilillä beataleppilampi on mainostettu Metsola Lifestyle Oy:n tuotteita.

Julkaisussa on kaksi kuvaa pienestä lapsesta, jolla on päällä markkinoijan lastenvaatteita. Julkaisussa on teksti:

”Little Mr. Stylish

-

-

Partnership with @metsolalifestyle”

Markkinoijan vastaus

Olen ollut asiasta yhteydessä vaikuttajaan ja pyytänyt, että hän oikaisee julkaisun merkinnän.

Median vastaus

Vaikuttaja ei ole antanut vastausta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.2 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.

ICC:n markkinointisääntöjen suoramarkkinointia ja digitaalista markkinointia koskevan C luvun C1 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla selkeästi tunnistettavaksi markkinoinniksi perussääntöjen 7 artiklan edellyttämällä tavalla. Otsikko tai muu aihetta kuvaava tunniste ei saa olla harhaanjohtava, ja viestinnän kaupallista luonnetta ei saa peitellä.

Kun markkinoija on antanut tai tarjonnut vastiketta tuotteen suosittelemisesta tai sen arvioinnista, menettelyn kaupallinen luonne tulee käydä selkeästi ilmi. Tällaisesta menettelystä ei tule syntyä sellaista kuvaa, että se olisi yksittäisen kuluttajan tai muun tahon omaehtoinen lausuma.

Markkinoijan tulee varmistaa, että sen sosiaalisen median sivuston tai profiilin kaupallinen luonne ilmenee selkeästi, ja että niissä noudatetaan hyvää liiketapaa.

Tulee välttää sellaisen kuvan, äänen tai tekstin, käyttöä, joka kokonsa tai muun visuaalisen ominaisuutensa vuoksi on omiaan heikentämään markkinoinnin luettavuutta tai ymmärrettävyyttä.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys Instagram-tilillä julkaistusta mainoksesta, jota lausunnonpyytäjän mukaan ei ole merkitty asianmukaisesti mainokseksi. Vaikuttaja on käyttänyt mainostunnisteena ilmaisua ”Partnership with”, joka on sijoitettu Instagram-julkaisun tekstin neljännelle riville. Suurin osa vaikuttajan tilin julkaisuista on suomenkielisiä ja hänen seuraajistaan suurin osa on suomalaisia.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa ei ole käytetty kuluttajalle selkeää suomenkielistä mainostunnistetta, vaikka mainos on suunnattu suomalaiselle kohdeyleisölle. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi, koska mainostunnisteena on käytetty englanninkielistä ilmaisua, joka on sijoitettu Instagram-julkaisun tekstin loppuun.

Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan ja ICC:n markkinointisääntöjen C luvun C1 artiklan vastaisesti. 

Neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste tulee olla helposti havaittavissa heti Instagram-tekstin alussa.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, varatuomari Reima Jussila, varatuomari Pia Kumpulainen, Senior Advisor Tommi Pelkonen, päätoimittaja Ville Pohjonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                         Paula Paloranta
puheenjohtaja                                           sihteeri

Lausunto:                          MEN 25/2022

Markkinoija:                     Metsola Lifestyle Oy

Media:                              Vaikuttaja Beata Leppilampi

                                          (Instagram-käyttäjänimi: beataleppilampi)

Alusta:                               Instagram

Päätös:                              Huomautus