MEN 30/2012: lausunto TV-mainoksesta

 MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO        11.12.2012

Lausunto: MEN 30/2012
Mainostaja: MTV Media
Media: TV-mainos
Päätös: Vapauttava lausunto

LAUSUNTO TV-MAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Sub-kanavalla esitetystä Madagascar 3 -lastenelokuvan tv-mainoksesta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainoksen taustamusiikkina soiva LMFAO-yhtyeen kappale ”I’m sexy and I know it”, joka soi baareissa usein, on lastenelokuvan mainostamiseen sopimaton. Ei ole lapsen edun mukaista, että he samaistuvat tähän kappaleeseen.

Mainos

Tv-mainoksessa näytetään pätkiä elokuvasta, jossa tyttökarhu ajaa polkupyörällä ja ottaa suullaan saavista kalaa veden samalla roiskuen. Makakiapina (miehen ääni) katsoo tätä ja sanoo ”Vau, mikä nainen”. Taustalla soi kappale ”I’m sexy and I know it”.

Mainostajan lausuma

Mainostaja kiistää, että mainos olisi hyvän tavan vastainen. Mainos on tehty elokuvan humoristisesta kohtauksesta, jossa on sekä aikuisille että lapsille huumoria. Mainosta tarkastettaessa ei ole havaittu, että se olisi jollain tavalla sopimaton, sillä englanninkielinen musiikki kuuluu taustalla vain pienen pätkän verran.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa aluksi, että se on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään jo vuosien ajan (esim. MEN 1/2003, 23/2008, 19/2009 ja 24/2009) vahvistanut, että lapsilla on oikeus olla kohtaamatta ikään ja kehitystasoonsa soveltumattomia seksuaalisia ärsykkeitä tavanomaisessa elinympäristössään.

Lausuntopyynnön kohteena olevaa mainosta neuvosto arvioi kokonaisuutena ja toteaa, ettei se ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja apulaisjohtaja Petra Wikström- Van Eemeren.

Outi Antila                                                                      Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                               sihteeri