MEN 47/2022 Huippukiva Oy

Lausunto:
47/2022
Markkinoija:
Huippukiva Oy
Media:
radio
Päätös:
vapauttava
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
18 artikla - Lapset ja nuoret

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Lapsille sopimatonta verkkokauppaa oli mainostettu radiossa ennen kello 21:tä. Markkinointi ei ollut hyvän tavan vastaista.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Huippukiva Oy:n verkkokaupan radiomainoksesta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen lasten kuunteluaikaan esitettynä.

Markkinointi

Radiomainoksen sisältö on seuraava: ”Tällä viikolla Huippukiva tarjoaa paketin kondomeja ilmaiseksi. Tilaa heti. Huippukiva.fi.”

Mainos on kymmenen sekunnin mittainen ja sitä on esitetty radiossa pääsääntöisesti ennen klo 21:tä.

Markkinoijan vastaus

Markkinoija ei ole antanut vastausta asiassa.

Median vastaus

Pääosin mainonta on pyritty esittämään kellonaikoihin, jolloin ne epätodennäköisimmin olisivat lasten kuultavissa. Inventaaritilanteesta johtuen mainos on voinut soida myös aikoina, jolloin lapsi on saattanut kuulla sen.

Mainonnanhallintaosasto on linjannut, ettei mainoksen sisältö ole lapsille epäsopivaa. Mainokset on suunnattu aikuisille. Radio Novan kuuntelijoiden keski-ikä on noin 40 vuotta.

Mainos ei sisällä sellaista sanallista seksuaalista sisältöä, jonka vuoksi ne olisivat lapsille ja nuorille haitallista, jos he sattuisivat mainokset kuulemaan. Mainoksessa käytetty sana ’kondomi’ ei ole seksilelu eikä sitä voida pitää vahingollisena lapsen kehitykselle. Myöskään brändin mainitsemista ei voida pitää seksuaalisena sisältönä, joka olisi lapsille sopimatonta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinointisääntöjen määritelmän mukaan lapsi tarkoittaa alle 13-vuotiasta henkilöä.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Lapsille tai nuorille kohdistetussa mediassa ei saa markkinoida tuotteita, jotka ovat heille laittomia tai sopimattomia. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys vain aikuisille tarkoitetun verkkokaupan mainoksesta. Mainosta on esitetty radiossa pääsääntöisesti ennen klo 21:tä.

Lausunnonpyytäjän mukaan mainos ei ole sopiva lapsille. Markkinoija kiistää, että mainoksessa olisi lapsille sopimatonta sisältöä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että lapsella on oikeus olla kohtaamatta ikä- ja kehitystasoonsa soveltumattomia seksuaalisia ärsykkeitä hänen tavanomaisessa elinympäristössään. Yksittäistapauksessa aikuisille suunnattua markkinointia voidaan arvioida kuin lapsille suunnattua markkinointia, jos markkinointi tavoittaa lapset yleisesti. Mainonnan voidaan katsoa tavoittavan lapset yleisesti esimerkiksi silloin, kun kysymys on radio- tai televisiomainonnasta ennen klo 21:tä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että kysymyksessä oleva mainos ei ole omiaan kiinnittämään lapsen erityistä huomiota mainokseen. Mainosta kokonaisuutena arvioiden mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei se ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius, Senior Advisor Tommi Pelkonen, kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen, päätoimittaja Ville Pohjonen ja OTK Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                                               Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                 sihteeri

Lausunto:     MEN 47/2022

Markkinoija: Huippukiva Oy

Media:          Radio (Bauer Media Oy:n kanavat: Basso, Nova, NRJ, SuomiRäp, Top51)

Päätös:          Vapauttava lausunto