MEN 9/2020: Fox Networks Group Oy

Lausunto:
MEN 9/2020
Markkinoija:
Fox Networks Group Oy
Media:
tv
Päätös:
huomautus
Artikla:
18 artikla - Lapset ja nuoret

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainoksessa oli hurjannäköisiä zombiehahmoja sekä uhkaavia ja painostavia kohtauksia, joiden voidaan katsoa olevan lapsia pelottavia. Mainos oli lasten katseluaikaan esitettynä hyvän tavan vastainen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä televisio-ohjelman mainoksesta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska se on lapsille pelottava ja sitä on esitetty myös lasten katseluaikaan.

Markkinointi

Mainoksessa mainostetaan The Walking Dead -televisiosarjaa. Minuutin pituisessa televisiomainoksessa näytetään katkelmia sarjasta, kuten useita lähikuvia zombeista ja uhkaavista tilanteista.

Mainosta on esitetty maksuttomalla televisiokanavalla kello 17:n jälkeen.

Markkinoijan vastaus

Ohjelmamainos on virallisesti luokiteltu K12 kategoriaan. TV-toimialan yhteisten käytännesääntöjen mukaisesti K7- ja K12-sisältöjä saa esittää rajoituksetta, mutta yhtiöt sitoutuvat ottamaan huomioon eri ikäisten lasten katselutottumukset ja lastensuojelun näkökulman kuvaohjelmien (myös trailereiden ja promojen) sijoittelussa.

Lastensuojelun näkökulman olemme ottaneet huomioon siten, ettei K12-promoja esitetä ennen kello 17:ää. Lisäksi tämän ohjelman promoja ei esitetä Simpsonien tai Modernin perheen yhteydessä. Olemme toimineet yhteisten käytännesääntöjen mukaisesti ja tulkinneet niitä yleisesti jopa tiukemmin Simpsonien ja Modernin perheen osalta kuin mitä käytännesäännöt edellyttävät.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen määritelmän mukaan lapsi tarkoittaa alle 13-vuotiasta henkilöä.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Asian arviointi

Mainos mainostaa televisiosarjaa, joka ikäraja on 16 vuotta. Itse televisiosarjaa esitetään televisiossa kello 22:sta alkaen. Sarjan mainosta sen sijaan on esitetty television maksuttomalla kanavalla jo kello 17:n jälkeen.

Neuvosto toteaa, että mainoksessa on hurjannäköisiä zombiehahmoja sekä uhkaavia ja painostavia kohtauksia, joiden voidaan katsoa olevan lapsia pelottavia. Mainos on esitysaikansa vuoksi voinut tavoittaa lapset, vaikka sitä ei sinänsä ole esitettykään lapsia kiinnostavan ohjelman mainostauolla.

Edellä mainituilla perusteilla ja ottaen erityisesti huomioon, että mainos on esitetty ennen kello 21:tä, mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija on menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastaisesti. Mainos on hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja Päivi Romanov ja jäsenet päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, varatuomari Sanna Holkeri, Head of Digital Marketing Pekka Rantamoijanen, varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius, Strategy Director Tommi Pelkonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri

ASIASANAT: LAPSILLE SOPIMATON, PELOTTAVA

Lausunnon päivämäärä: 26.03.2020
Markkinoija: Fox Networks Group Oy
Media: Televisio (Fox)
Päätös: Huomautus

Lausunto on oikaistu poistamalla virheellinen ikärajamerkintä "18" ja korvaamalla se merkinnällä "16".
Päiväys 28.5.2020