MEN lausunto 10/2006 Sukupuolten välinen tasa-arvo

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 10/2006
Mainostaja: Suomen RFSU Oy
Mainostettava tuote: Ehkäisyvälineet
Mainos: Ulkomainos
Annettu: Helsinki, 30.10.2006

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Sultan Play –kondomin ulkomainoksesta. Kuluttajan mielestä mainos on loukkaava ja naista esineellistävä. Tuotteen nimi yhdistettynä mainoksen kuvaan kehottaa leikkimään naisella. Mainos kyseenalaistaa seksuaalisen vastuun, moraalin ja sen kauneuden. Mainostaja on antanut neuvostolle 25.9.2006 päivätyn vastineen.

Mainoksen suunnitellut Familia Oy on myös antanut neuvostolle 9.10.2006 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa on piirretty naisen kuva. Mainoksessa lukee: ”Sultan® Play Easy-Fit condoms”. Mainoksen alaosassa on tekstit ”www.sultan.fi” ja ”Väestöliiton suosittelema”.

Vastineet

Suomen RFSU Oy

Väestöliiton omistama myyntiyhtiö Familia Oy on tuonut mainostettavan tuotteen markkinoille ja se on myös suunnitellut kyseessä olevan mainoksen. Suomen RFSU Oy on tuotteen nykyinen maahantuoja ja se käyttää Familia Oy:n suunnittelemaa mainosmateriaalia.

Familia Oy

Familia Oy on pääosin Väestöliiton omistama maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittava yritys. Familia Oy on tuonut uuden Sultan Play –kondomin Suomen markkinoille 1.9.2004. Tuotteen valmistaja on sittemmin myynyt tavaramerkkinsä, jolloin tuotteen markkinointi Suomessa on siirtynyt Suomen RFSU Oy:lle.T

uote on Väestöliiton suosittelema ja se on suunnattu erityisesti nuorille. Väestöliiton mukaan nuorten kondomille on tarvetta, koska nuorten sukupuolitaudit ovat viime vuosina lisääntyneet huolestuttavasti. Nuorten kondomien käyttö on kuitenkin vähentynyt. Mainoksella Väestöliitto kannustaa nuoria huolehtimaan ehkäisystä, minkä vuoksi tuotepakkaus on suunniteltu nuorisoon vetoavaksi.Ulkomainosjuliste on tehty tuotteen tuotepakkauksen perusteella. Mainoksessa ei esitetä naista alentavalla, väheksyvällä tai halveksivalla tavalla. Mainos kuvaa mainostettavaa tuotetta asiallisesti.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla tai jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä.

Mainoksessa mainostetaan Sultan Play -kondomia. Siltä osin kuin lausuntopyyntö koskee tuotteen tunnusmerkkiä tai sen osaa mainonnan eettinen neuvosto toteaa, ettei se ole toimivaltainen lausumaan asiasta. Elinkeinonharjoittajalla on oikeus markkinoida tuotteitaan rekisteröimällään tavaramerkillä. Mainoksen kuvan osalta mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että sen mahdollisesti ilmentämällä seksuaalisuudella on yhteys mainostettavaan tuotteeseen.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen tai mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, päätoimittaja Lauri Kontro, viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, johtaja Jorma Miettinen, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri