MEN lausunto 10/2011 Radio Rockin mainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO    26.8.2011

Lausunto: MEN 10/2011
Mainostaja: Nelonen Media / Sanoma Entertainment Oy
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO RADIO ROCKIN ISKÄ-POIKA -RADIOMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Radio Rockin Iskä-Poika -radiomainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainoksen isä esitetään homoseksuaalina, joka laittaa oman suosionsa lapsensa hyvinvoinnin edelle.

Mainos

Mainoksessa käydään seuraava keskustelu:

Poika: Iskä hei!

Isä: No minkämoista tänään?

Poika: Kari sano koulussa, et sä ja Stigu ootte, ootte homoja.

Isä: Ai, niinkö Kari sanoi?

Poika: No niin se sano.

Isä: Kari on vain kateellinen.

Poika: Ai niin ku mistä?

Isä: No vaikka siitä, että sen vanhemmat ei vie sitä koskaan kesällä huvipuistoon.

Poika: No itse asiassa sä et oo vieny mua koskaan huvipuistoon.

Isä: No mut sitähän se Kari ei tiedä.

Poika: No ei niin mut.

Isä: No niin! Pidä Kari siinä uskossa, että me käydään joka kesä huvipuistossa, niin se on aina sulle kateellinen ja sä voit käyttää sitä tekosyynä siihen, et miks se kiusaa sua.

Poika: No mut toihan ei kyllä ratkase tätä mun ongelmaa.

Isä: No ehkei, mutta kelaapa miten paljon hyvää musta puhutaan, ku kaikki luulee et mä oon hyvä iskä, joka vie lapsensa huvipuistoon, haahahah!

Mainoksessa lopussa juontaja kertoo: ”Jos et pääse isäsi kanssa minnekään, niin lähde itse. Esimerkiksi Rushin keikalle. Meillä on täällä Radio Rockilla toi Marce, joka jakaa, mutta ei homolla tavalla, niitä lippuja sinne Rushin keikalle.”

Mainostajan vastine

Radio Rockin Iskä-Poika –tuotannot ovat kanavalle kirjoitettuja ja tuotettuja sketsejä, joiden sisään on usein kirjoitettu ajankohtaisia tapahtumia kanavalla tai sen ulkopuolella. Tuotannoilla ei ole kaupallista tarkoitusta. Tuotantoja ajetaan lähetyksissä musiikkikappaleiden välissä toimituksellisina elementteinä eikä mainoskatkoilla. Mainostajan mielestä asia ei kuulu mainonnan eettisen neuvoston ratkaistavaksi.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto 

Mainonnan eettisen neuvoston toimivalta

Mainonnan eettisen neuvoston tehtävänä on sääntöjensä mukaan antaa lausuntoja siitä, onko mainontaa pidettävä eettisesti hyväksyttävänä ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) mainonnan kansainväliset perussäännöt ja muut niihin rinnastettavat säännöt.

ICC:n sääntöjä sovelletaan kaikkeen mainontaan ja muuhun markkinointiviestintään, jonka tarkoituksena on tavaran tai palvelun myynninedistäminen. ICC:n sääntöjä sovellettaessa mainonta tai mainos tarkoittaa mitä tahansa markkinointiviestintää mediassa, tavallisesti maksua tai muuta vastiketta vastaan. Markkinointi tarkoittaa mainontaa tai muuta markkinointia, kuten myynninedistäminen, sponsorointi ja suoramarkkinointi. Käsitettä tulee tulkita laajasti. Se tarkoittaa kaikkia viestinnän muotoja, joita markkinoija itse tai joku hänen lukuunsa harjoittaa ja joiden ensisijaisena tarkoituksena on tuotteen myynninedistäminen tai kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen mainitussa tarkoituksessa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että tarkasteltavana olevan äänimateriaalin tarkoituksena on markkinoida Radio Rock –radiokanavaa, joten mainonnan eettinen neuvosto on toimivaltainen antamaan asiasta lausunnon. 

Asian arviointi

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei saa yllyttää syrjintään. Markkinoinnissa ei saa sallia esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Perussääntöjen 12 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä henkilöä tai ihmisryhmää.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos halventaa homoseksuaaleja, erityisesti mainoksen loppu vahvistaa tätä vaikutelmaa. Mainonnan eettinen neuvosto on aikaisemmassa ratkaisukäytännössäänkin todennut, ettei vähemmistöryhmien syrjimiseen ole syytä suhtautua myönteisesti (MEN 20/2010).

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2, 4 ja 12 artiklojen vastainen. Mainos on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja apulaisjohtaja Petra Wikström.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri