MEN lausunto 2/2008 Sukupuolten välinen tasa-arvo, muu hyvän tavan vastaisuus

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 2/2008
Mainostaja: L’Oréal Finland Oy
Mainos: Tv-mainos
Annettu: Helsinki, 1.2.2008
Päätös: Vapauttava lausunto

Kuluttaja on pyytänyt lausuntoa tv-mainoksesta, jossa mainostetaan parfyymiä. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos, jossa esiintyy huokaileva, lähes alaston nainen, ei ole hyvän tavan mukainen eikä se sovellu esitettäväksi lasten katseluaikaan.

Mainostaja on antanut neuvostolle 14.1.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksen alussa niukkaan asuun pukeutunut nainen kysyy: ”Are you alive?” Tämän jälkeen mainoksessa kuuluu naisen naurua ja huokailuja ja seuraavaksi kuvataan, kun pikkutakkia kiinni napittava nainen astuu ulos hissistä. Naisen vaatetus on sangen paljastava. Seuraavaksi nainen pitää kädessään parfyymituotepakkausta ja sanoo: ”Fuel for life, the fragrance by Diesel, use with caution”. Lopuksi ruutuun tulee teksti ”The fragrance by Diesel”.

Vastine

Mainostaja kiistää, että mainos olisi mainonnan säännösten vastainen. Parfyymimainoksessa on luonnollista näyttää ihoa ja vartaloa, koska niillä on asiallinen yhteys mainostettavaan tuotteeseen. Mainoksessa ei esitetä paljasta ihoa sopimattomalla tavalla, vaan mainos on aistillinen. Mainos ei ole myöskään sukupuolta syrjivä eikä se loukkaa ihmisarvoa.

Tv-kanavalta saadun selvityksen mukaan mainosta on esitetty kello 17 ja kello 23 välisenä aikana.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainoksen on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Parfyymimainoksessa esiintyy melko paljastavaan asuun pukeutunut nainen. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, ettei alastomuus tai vähäpukeisuus sinänsä ole hyvän tavan vastaista. Mainoksessa esiintyvää naista ei ole kuvattu alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla. Mainos on tyylillisesti aistillinen. Mainos ei ole sopimaton esitettäväksi alkuillasta.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto mainosta kokonaisuutena arvostellen katsoo, että mainos ei ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen tai mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, varatuomari Pirkko Mäkinen, johtaja Jorma Miettinen, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri