MEN lausunto 20/2009 Yhteiskunnallinen viestintä, ”Jumalaa tuskin on olemassa” –bussikampanja

Lausunto:
MEN 20/2009
Markkinoija:
Vapaa-ajattelijain liitto ry ja Suomen Humanistiliitto ry
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
vapauttava

Mainonnan eettinen neuvosto

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 20/2009
Mainostaja: Vapaa-ajattelijain liitto ry ja Suomen Humanistiliitto ry
Asia: Yhteiskunnallinen viestintä, ”Jumalaa tuskin on olemassa” –bussikampanja
Annettu: Helsinki, 19.8.2009
Päätös: Vapauttava lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä kampanjasta, jossa todetaan, että ”Jumalaa tuskin on olemassa”. Kampanjajulisteita on bussien kyljissä.

Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan muslimiuskoiset bussinkuljettajat pakotetaan kuljettamaan tällaisia busseja, mikä on vastoin YK:n ihmisoikeusjulistusta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan kampanjaviesti on uskovaisia loukkaava, rasistinen ja kiihottaa kansanryhmää vastaan.

Mainoksen sisältö

Bussin kyljessä olevassa mainoksessa todetaan: ”Jumalaa tuskin on olemassa. Lopeta siis murehtiminen ja nauti elämästä. Uskomatonta kesää toivottavat Vapaa-ajattelijain Liitto ja Humanistiliitto www.uskomaton.fi ”.

Vastine

Kysymyksessä on Vapaa-ajattelijain liiton ja Humanistiliiton kampanja. Liitot ovat IHEU:n (International Humanist and Ethical Union) jäseniä. IHEU on YK:n alainen organisaatio ja sen tehtävänä on edistää uskonnottomien ihmisoikeuksia.

Mainoksen tarkoituksena on edistää eri vakaumusten tasa-arvoa ja herättää keskustelua. Siten tarkoituksena on myös edistää YK:n ihmisoikeusjulistuksen perusoikeuksien toteutumista. Uskonnottomien oikeus ilmaista vakaumuksensa julkisesti taataan perustuslaissa sekä uskonnonvapaus- ja yhdenvertaisuuslaissa.

Lausuntopyynnön viittaus kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on aiheeton, koska mainoksessa ei ole mainittu mitään kansanryhmää eikä esitetty minkäänlaista kiihotusta. Mainokseen ei sisälly myöskään rasismia. Sanalla ”Jumala” isolla kirjaimella yksikkömuodossa kirjoitettuna viitataan vakiintuneesti yksijumalaisten eli monoteististen uskontojen (esim. juutalaisuus, kristinusko ja islam) Jumalaan. Kampanjassa esitetään uskonnottomien maailmankatsomuksellinen näkemys ja kritisoidaan monoteistista ajattelua. Mainoksen ”jumala” koskee kaikkien uskontojen jumalia, joten maailman kansat ja etniset ryhmät tulevat mainoksessa tasa-arvoisesti huomioiduiksi.

Uskonnottoman vakaumuksen ilmaiseminen ilman jonkin asian kieltoa on mahdotonta. Myös uskonnottomien pitää voida esittää vakaumuksensa julkisesti ilman, että se loukkaa uskovia.Lausuntopyynnössä viitatut työsopimusoikeudelliset näkökohdat eivät kuulu mainostajalle, vaan liikennöitsijälle.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa ensiksi, ettei se ole toimivaltainen lausumaan työoikeudellisista kysymyksistä, joihin lausunnon pyytäjä on kiinnittänyt huomiota.Lausuntopyynnön kohteena on Vapaa-ajattelijain liitto ry:n ja Suomen Humanistiliitto ry:n kampanja, jonka tarkoituksena on esitellä liittojen omaa maailmankatsomuksellista näkemystä ja kritisoida yksijumalaista ajattelua.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että kampanjan ei voida katsoa olevan yleisesti loukkaava, vaikka yksittäiset uskonnolliset henkilöt saattavat kokea sen loukkaavana. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että kampanja ei ole hyvän tavan vastainen edellä mainituilla eikä muillakaan lausuntopyynnössä mainituilla perusteilla.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, varatuomari Päivi Romanov, toimitusjohtaja Mika Sarimo, tutkimuspäällikkö Sirpa Tallqvist ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri

Katso mainos tästä (PDF, 700 Kt)