MEN lausunto 21/2004

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 21/2004
Mainostaja: Suomen Yritysnumeropalvelu Oy
Mainostettava tuote: Yritysnumeropalvelu
Mainos: Radiomainos
Annettu: Helsinki, 12.11.2004

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta radiomainoksesta, jossa mainostetaan seksipuhelun avulla yritysnumeropalvelua. Kuluttajan mielestä mainos on loukkaava eikä ole sopiva lasten kuultavaksi.

Mainostaja on antanut neuvostolle 3.11.2004 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksen mies soittaa viihdepalvelulinjalle. Nainen puhuu ulkomaalaisella aksentilla. Puhelinkeskustelu kuuluu seuraavasti:

Linda: ”Linda.” Kosonen: ”Tässä on Kosonen.” Linda: ” Hei Kosonen.” Kosonen: ”Mitä me voitais Linda tehdä?” Linda: ”5 euroa mina huohotan, 6 euroa lisämaksu mina huutaa sinu nimi.” Kosonen: ”Hmm. Kuule Linda. Eiköhän nyt kuitenkin tehdä sillä tavalla, että sina ottaa vaatteet pois, käy nelinkontin ja huutaa minu sotilasarvo ja mina maksaa siitä pelkkä paikallispuhelumaksu.” Linda: ”Se sopii.”

Lopuksi mainoksen miesääni sanoo: ”On asioita, joista ei tarvitse maksaa.” Mainoksen naisääni jatkaa: ”Yritystiedot maksutta numerosta 020300200.”

Vastine

Mainostajan mukaan mainoksen tarkoituksena on tuoda esiin, ettei heidän markkinoimastaan palvelusta tarvitse maksaa niin paljon kuin monista muista palveluista kuten aikuisviihdepalveluista. Mainoksen tyyli on humoristinen. Mainos ei loukkaa miesten tai naisten välistä tasa-arvoa eikä syrji mitään yhteiskuntaluokkaa kansallisuuden, etnisen alkuperän, uskonnon tai muun vastaavan syyn perusteella.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei suvaita syrjintää, mukaan lukien rotuun, kansalliseen alkuperään, uskontoon, sukupuoleen tai ikään perustuvaa syrjintää, eikä mainonta saa loukata ihmisarvoa.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan mukaan mainos ei saa millään perusteella alentaa, väheksyä tai halventaa ihmistä hänen esimerkiksi rotunsa, kansallisen alkuperänsä, uskonnollisen vakaumuksensa, sukupuolensa tai ikänsä perusteella eikä antaa hänestä kaavamaista tai muulla tavoin loukkaavaa kuvaa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksella markkinoidaan mainostajan yritysnumeropalvelua. Mainosta on esitetty päivisin radiossa Suomipopin ja Iskelmäradion taajuuksilla. Mainostaja on kertonut palvelunsa edullisuudesta vertaamalla sitä muiden palvelujen hintoihin, kuten aikuisviihdepalveluista perittäviin hintoihin. Mainoksessa on pyritty humoristiseen ilmaisuun siinä kuitenkaan onnistumatta. Mainos antaa vierasperäisistä henkilöistä ja naissukupuolesta halventavan kuvan. Ottaen lisäksi huomioon mainoksen sisältö, media, jossa mainosta on esitetty, ja esittämisajankohdat mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainos on kokonaisuutena arvostellen hyvän tavan vastainen.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan ja 4 artiklan 1 kohdan sekä mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, kehitysjohtaja Jari Jussila, toimitusjohtaja Jari Kostamo, viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, varatuomari, OTL Paavo Nikula, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri