MEN lausunto 4/2008 Vaarallinen tilanne

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 4/2008
Mainostaja: DNA Finland Oy
Mainos: TV-mainos
Annettu: Helsinki, 1.2.2008
Päätös: Vapauttava lausunto

Kuluttaja on pyytänyt lausuntoa mainostajan tv-mainoksesta. Kuluttajan käsityksen mukaan mainos, jossa perhe jättää miehen kaivon pohjalle, on julma, väkivaltainen ja ahdistava. Lisäksi mainos on hyvän maun vastainen. Mainoksen epäeettisyyttä lisää juonen yhdistäminen jouluun.

Mainostaja on antanut neuvostolle 23.1.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksen alussa kuvataan, kuinka mies pyytää saunassa naista pesemään hänen selkänsä, mutta nainen ei siihen suostu. Seuraavaksi kuvataan, kuinka perheen isä pesee kaivon pohjalla kaivoa ja muut perheenjäsenet tarkkailevat häntä ylhäältä. Isä sanoo: ”Onhan tätä mukavampi tehdä näin porukalla”, jonka jälkeen muut perheenjäsenet tiputtavat köyden kaivon pohjalle. Tämän jälkeen kuvataan, kun perheenjäsenet kävelevät pois kaivon luota ja ruudulle ilmestyy teksti: ”Älä hölmöile. Osta aina kunnon lahjoja.” Lopuksi ruudulle ilmestyy teksti: ”Dna”.

Vastine

Mainos liittyi DNA:n joulukampanjaan. Kampanja on jo päättynyt eikä mainosta käytetä enää markkinoinnissa. Kampanjalla yritettiin tuoda esille sitä, että joulu on nykyisin kaupallinen kulutusjuhla lähestyen aihetta karrikoidusti ja huumorilla. Mainoksessa perheen isä joutuu huonoon tilanteeseen, koska hän on hölmöillyt joululahjojen kanssa eikä muu perhe ole saanut mieluisia lahjoja. Mainoksessa ei kuvata sitä, että isä jätettäisiin yksin kaivoon lopullisesti, vaan siinä kuvataan tilannetta, jossa isä jää pesemään kaivon ilman muiden apua. Mainoksella ei ole tarkoitettu viitata kuolemaan tai muuhun vakavaan tilanteeseen eikä aiheuttaa pahaa mieltä. Mainoksen juoni ei ole julma tai väkivaltainen, eikä mainos ole epäeettinen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 13 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää mitään kuvallista esitystä tai muuta kuvausta vaarallisesta toiminnasta tai tilanteesta, jossa turvallisuuteen tai terveyteen liittyvät seikat laiminlyödään, ellei sitä voida pitää perusteltuna kasvatuksellisista tai sosiaalisista syistä.

Mainoksessa kuvataan tilanne, jossa perheen isä jätetään yksin kaivon pohjalle. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että humoristiseksi tarkoitettu mainos on kuvattu tyylillisesti siinä määrin yliampuvana, ettei se ole vakavasti otettavissa. Mainonnan eettisen neuvoston tehtävä ei ole ottaa kantaa mainoksen hyvän maun mukaisuuteen.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, varatuomari Pirkko Mäkinen, johtaja Jorma Miettinen, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri