MEN lausunto 5/2004

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 5/2004
Mainostaja: Markantalo Oy
Mainostettava tuote: Markantalo-kodinkoneketju
Mainos: TV-mainos ”Talviale”
Annettu: Helsinki, 26.3.2004

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta televisiomainoksesta, jonka taustamusiikkina soi Porilaisten marssi. Kuluttajan mielestä mainoksessa on häväisty Suomen puolustusvoimien kunniamarssia.

Markantalo Oy (mainostaja) on antanut neuvostolle 24.2.2004 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mai-nosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa piirretyt, markan kolikon näköiset hahmot marssivat Porilaisten marssin tahdissa. Piirroshahmot kantavat kylttejä, joissa lukee ”Talviale” sekä erilaisia alennusprosentteja. Mainoksen ääni sanoo: ”Kotimainen Markantalo aloittaa uuden vuoden uusin hinnoin. Ale, kyllä nyt menee halvalla. Markantalo, se mukava paikka ostaa.”

Vastine

Vastineen mukaan mainosta on esitetty tammikuussa pääkaupunkiseudulla. Mainoksella on haluttu viestittää, että Markantalo on kotimainen, edullinen ja kuluttajalle mukava ostopaikka. Taustamusiikiksi on valittu Porilaisten marssi, koska mainostaja on juuri marraskuun 2003 lopulla avannut uusimman myymälänsä Poriin. Vastineen mukaan mainos ei ole miltään osin hyvän markkinointitavan vastainen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 7 artiklan mukaan mainoksessa ei saa halventaa organisaatiota pyrkimällä saattaa se julkisuudessa väheksymisen tai pilkan kohteeksi taikka muulla vastaavalla tavalla.

Mainoksessa on pyritty korostamaan mainostajan kotimaisuutta ja edullisuutta. Vastineen mukaan mainoksen taustamusiikkina on käytetty Porilaisten marssia, koska mainostaja on juuri avannut uusimman myymälänsä Poriin.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, toimitusjohtaja Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri