MEN lausunto 6/2003

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 6/2003
Mainostaja: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Mainostettava tuote: Eduskuntavaalit 16.3.2003
Mainos: TV-mainos ”Äänestä tai käy huonosti”
Annettu: Helsinki, 28.3.2003

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut 7.3.2003 lausuntopyynnön kahdelta kuluttajalta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n televisiomainoksesta ”Äänestä tai käy huonosti”. Kuluttajien mielestä mainos on hyvän tavan vastainen ja se loukkaa yksityisen ihmisen äänestämistä koskevaa valinnanvapautta ja turvallisuutta. Lisäksi kuluttajien mielestä mainos saattaa aiheuttaa joillekin inhimillistä kärsimystä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (mainostaja) on antanut neuvostolle 18.3.2003 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainos sijoittuu tehdashallin tapaiseen tilaan. Ruudulla näkyy teksti: ”Suomi 2004”. Pukuun sonnustautunut mies ja nainen kiipeävät ylös lavalle, jossa on kaksi lottoarvonnoista tuttua pyöreätä säiliötä. Toisessa säiliössä on puolillaan lottopalloja muistuttavia oransseja palloja. Toisessa säiliössä on vaaleampia palloja huomattavasti vähemmän. Lavan alapuolella seisoo joukko työntekijöitä. Lavalla seisova mies sanoo: ”Arvotaan viikon irtisanottavat ja menetettävät edut”. Lavalla oleva nainen nostaa säiliöstä palloja miehelle. Saatuaan pallon käteensä mies lukee pallossa olevan työntekijän nimen ja heittää sitten pallon olkansa yli. Mies lukee kolmen työntekijän nimen. Nimensä kuultuaan nämä työntekijät poistuvat muiden työntekijöiden joukosta. Lisäksi mies lukee arvotuista palloista menetettyjä etuja: ”Kahvitauot, lomarahat”. Samaan aikaan kuva katkeaa ja ruutuun ilmestyy punaisella teksti: ÄÄNESTÄ TAI KÄY HUONOSTI. Kuva siirtyy jälleen tehdashalliin, ja lavalla oleva mies jatkaa: ”Arvotaan vielä johdon bonukset”. Nainen nostaa nyt pallon toisesta säiliöstä ja ojentaa sen miehelle. Mies sanoo: ”Jani-Petteri Kuosmanen, minä” ja laittaa pallon hämillään omaan taskuunsa. Lopuksi ruutuun ilmestyy teksti: EDUSKUNTAVAALIT 16.3.2003, WWW.SAK.FI/VAALIKONE, SAK.

Vastine

Vastineen mukaan televisiomainos on osa SAK:n kampanjaa, jolla on pyritty lisäämään palkansaajien äänestysaktiivisuutta. Kampanjan suunnittelun lähtökohtana on ollut herättää suomalaiset palkansaajat huomaamaan, että äänestämisellä on merkitystä – asiat voivat yhteiskunnassa kehittyä myös huonompaan suuntaan, jos kansalaiset eivät huolehdi oikeuksistaan. Äänestämällä kansalainen ei ota kantaa ainoastaan puolueiden vaalilupauksiin, vaan myös puolueiden ajamiin kansalaisten asemaa koskeviin heikennyksiin. Televisiomainos on välähdyskuva tulevaisuuden Suomesta, jossa työntekijän suojana ei enää ole nykyisenlaista lainsäädäntöä, vaan työsuhteen ehdot ovat riippuvaisia työnantajan hyväntahtoisuudesta. Ilmaisu ”Äänestä tai käy huonosti” ei ole uhkaus, vaan lähinnä toteamus. SAK:n mielestä on tärkeää, että kansalaiset kertovat oman mielipiteensä asioihin myös vaaleissa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 2 kohdan mukaan mainoksessa ei saa ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksen tarkoituksena on palkansaajien äänestysaktiivisuuden lisääminen. Mainoksessa kuvataan karrikoidusti tilanne, miten mainostajan mukaan voi käydä, jos jättää äänestämättä eduskuntavaaleissa. Uhkailevasta sisällöstään huolimatta mainos ei ole omiaan synnyttämään pelkoa eikä siten anna aihetta enempään käsittelyyn.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, toimitusjohtaja Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri