MEN lausunto 9/2002

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 9/2002
Mainostaja: Oy Bonnier Amigo Music Finland Ab
Mainostettava tuote: Ministry of Sound Clubbers Guide to…2002 –CD-levy
Mainos: TV-mainos
Annettu: Helsingissä 3.5.2002

Mainonnan eettinen neuvosto on päättänyt omasta aloitteestaan pyytää mainostajalta vastineen televisiossa esitetystä markkinoivasta levymainoksesta, jossa alastomat naiset ja miehet tanssivat.

Oy Bonnier Amigo Music Finland Ab (mainostaja) on antanut neuvostolle 9.4.2002 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

TV-mainoksessa alastomat nuoret naiset ja miehet tanssivat mainostettavan musiikin soidessa taustalla.

Vastine

Mainostajan mukaan mainos ei ole kumpaakaan sukupuolta halventava tai loukkaava. Mainoksen ei myöskään voida katsoa olevan pornografinen tai moraaliton. Mainostaja katsoo, että alastomuus sinänsä ei ole este mainoksen esittämiselle.

Mainoksen kohderyhmänä ovat nuoret / nuoret aikuiset. Mainos on luonteeltaan hyväntuulinen ja iloinen. Mainosta on esitetty MTV3-kanavalla klo 23 jälkeen. SubTV:n katsojaprofiili ja yleinen kanavailme huomioon ottaen mainosta on esitetty SubTV:llä iltaisin jo klo 21 alkaen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Mainonnan eettisen neuvoston tasa-arvoa koskevien periaatteiden 3 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos siinä annetaan seksuaalisia vihjailuja tai lupauksia, joilla ei ole mainostettavan tuotteen kanssa mitään tekemistä.

Mainoksen kohderyhmänä ovat nuoret, joiden voidaan katsoa keskimäärin olevan vapaamielisempiä vähäpukeisuuden ja alastomuuden suhteen kuin vanhempien henkilöiden. Neuvosto toteaa, että mainostaja on pyrkinyt ottamaan huomioon mainoksen luonteen valitsemalla myöhäisen esittämisajankohdan. Näin ei kuitenkaan voida täysin varmistaa, että katsojissa ei ole sellaisia henkilöitä, joita alastomuus hämmentää ja mainos saattaa loukata heidän käsitystään säädyllisyydestä.

Neuvosto toteaa, että alastomuus sinänsä ei ole hyvän tavan vastaista. Käsiteltävänä oleva mainos sisältää kuitenkin seksuaalisia vihjailuja, joilla ei ole yhteyttä mainostettavan musiikkituotteen kanssa.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan ja mainonnan eettisen neuvoston tasa-arvoa koskevien periaatteiden 3 kohdan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, toimitusjohtaja Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri