MEN lausunto 9/2010 Fragitrahaksi.com:n mainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO 3.5.2010

Lausunto: MEN 9/2010
Mainostaja: Yhtyneet Kuvalehdet Oy
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO FRAGITRAHAKSI.COM:N MAINOKSESTA

Lausuntopyynnöt

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut yksityishenkilöiltä lausuntopyyntöjä Fragitrahaksi.com-verkkopalvelun mainoksesta. Lausunnon pyytäjien käsityksen mukaan mainoksessa vähäpukeinen nainen on mainoksen katseenvangitsija ilman yhteyttä mainostettavaan palveluun.

Mainoksen sisältö

Verkkosivuilla julkaistussa mainoksessa on kuva vähäpukeisesta naisesta. Naisen kuvan vieressä on teksti: ”-Oletko taitava pelaamaan Counter Strikea? Todista se! & kääri rahat vastustajiltasi.” Mainoksen toisessa reunassa on kuva aseella tähtäävästä henkilöstä ja teksti Fragitrahaksi.com.

Mainostajan vastine

Fragitrahaksi.com on Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n omistama verkkotunnus, jonka hallintaan liittyvistä asioista vastaa Plaza-verkkopalvelun päätoimittaja. Mainos ei ole naista halventava. Kyse on varsin tyypillisestä tavasta mainostaa pelisivustoja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Mainoskuva on kuitenkin jo poistettu mainoksesta. Sivustolla ei jatkossa käytetä henkilökuvia.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia esimerkiksi sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1a kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsija tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla.

Mainoksessa mainostetaan verkkopelisivustoa ja mainoskuvassa on vähäpukeinen nainen. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan ja mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1a kohdan vastainen. Mainos on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, Director Sirpa Juutinen, varatuomari Pirkko Mäkinen ja Senior Marketing Advisor Mika Sarimo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri

Asiassa äänestys 4–2:

Jäsenet Mika Sarimo ja Lauri Kontro lausuivat:

Ihmisten käyttö katseenvangitsijana on tyypillistä minkä tahansa tuotteen tai palvelun mainonnassa. Mielestämme mainoksen esitystapa ei ole halventava. Sen lisäksi kyseisen verkkomainoksen idea perustuu dialogiin, jossa naisella on mainostettavaan palveluun liittyvä aktiivinen rooli.