ATA carnet helpottaa suomalaisten tavaroiden vientiä Kiinaan

Kiina otti kansainvälisen tulliasiakirjan, ATA carnet’n, käyttöön vuonna 1998. ATA carnet’n avulla voidaan viedä väliaikaisesti tavaroita sopimukseen liittyneisiin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi.

Kiinalaiset yritykset käyttivät aluksi ATA carnet’ta osallistuakseen näyttelyihin ja messuille. Nykyään kansainvälisen tulliasiakirjan edut on tunnustettu Kiinan julkisella ja yksityisellä sektorilla. Vuonna 2017 Kiina sijoittui seitsemänneksi listalla, jolla verrattiin lukumääräisesti kaikkia maailmalla myönnettyjä ATA carnet’eita.

Ammatinharjoittamisvälineitä ja kaupallisia tavaranäytteitä Kiinaan ATA carnet’eella

Kiina hyväksyi 9.1.2019 alkaen ATA carnet’n käytön koskemaan ammatinharjoittamisvälineitä ja kaupallisia tavaranäytteitä messujen ja näyttelyjen lisäksi. Tämä oli erittäin odotettu laajentuminen, jonka uskotaan lisäävän ATA carnet’ien käyttöä. Tästä hyötyvät erityisesti pk-yritykset, jotka haluavat käydä kauppaa Kiinan kanssa ja kiinalaiset yritykset, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla.

Kokemuksia Kiinasta ATA carnet’n käytön laajentuessa

Mika Mäkinen WindingSer Oy:stä kävi työmatkalla Kiinassa helmikuussa 2019. Hän käytti ATA carnet -tulliasiakirjaa viedessään väliaikaisesti mittalaitteen ammatin¬harjoittamisvälineenä maahan. Mika Mäkinen saapui Hongkongiin, jossa ATA carnet leimattiin ongelmitta. Matka jatkui kohti Beihaita, jossa tulli pyysi Mäkistä täyttämään erillisen tullaus¬kaavakkeen, joka palautettiin Beihaista lähdettäessä. Beihaissa Mäkiseltä tiedusteltiin, kuka omistaa yrityksen ja miten hän linkittyy siihen. Tullin kanssa päästiin kuitenkin yhteisymmärrykseen kaikissa kysymyksissä. Hongkongissa ATA carnet’een leimaukset sujuivat hienosti. Kun ATA carnet tulee entistä tunnetummaksi Kiinassa, vältytään vähitellen erillisten kaavakkeiden täyttämiseltä.

”Suosittelen yrityksiä käyttämään ATA carnet’ta. Sen avulla arvokkaita ja vähemmän arvokkaita tavaroita voidaan viedä väliaikaisesti moniin maihin tulli- ja verovapaasti”, Mäkinen sanoo.

Kiinan tulli saattaa vaatia lisäinformaatiota tullitarkastuksessa

Näyttelyjen ja messujen rekisteröintilomakkeesta tai näyttelytilan vahvistuskirjeestä tai saadusta laskusta on hyvä olla kopio mukana, kun tavaroita viedään väliaikaisesti ATA carnet -tulliasiakirjalla Kiinaan. Ammatinharjoittamisvälineiden osalta on hyödyllistä kirjoittaa todistus, jossa ilmoitetaan yrityksen omistajan nimi ja ATA carnet’n haltija sekä tulliasiakirjan käyttäjä ja käyttäjän suhde yritykseen. Lisäksi on hyvä mainita, mitä tarkoitusta varten ammatinharjoittamistamisvälineet viedään Kiinaan. Tämä todistus tulee kirjoittaa englanniksi ja leimata. Sama kos¬kee myös kaupallisia tavaranäytteitä.

ATA carnet-järjestelmä käytössä useassa maassa

ATA carnet -järjestelmään on liittynyt 78 maata. ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja korvaa muut vientiasiakirjat, kauttakuljetusasiakirjat ja väliaikaisessa vientimaassa tarvittavat tulliasiakirjat.

ATA carnet -tulliasiakirjaa voidaan käyttää vuoden aikana lukuisiin matkoihin useissa maissa. Joissain maissa on mahdollista hakea ATA carnet’eelle jatkoaikaa. ATA carnet’een saa kauppakamarista. Toimitusaika on normaalisti viisipäivää, mutta yritys voi aina tiedustella ns. pika-carnet’ta, jonka toimitusaika on tätä lyhyempi. ATA carnet haetaan rekisteröitymällä järjestelmään www.atacarnet.fi -sivuston kautta. Samalla sivustolla on myös lisätietoja ATA carnet’eesta, sen käyttämisestä ja hakemisesta.

WindingSer Oy tarjoaa vuosien kokemuksella paperi- ja kartonkiteollisuuden asiantuntija- ja kulutusvara osapalveluita yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Päätavoitteena on löytää asiakkaalle kustannustehokkaat ratkaisut ja luoda avoin huoltoyhteistyö.

Täkymeter-mittalaite.