Elinkeinoelämän järjestöt: Yritysyhteistyö nostettava ammatillisten oppilaitosten kärkitavoitteeksi

Ammatillisen koulutuksen reformi etenee oikeaan suuntaan. Onnistuminen edellyttää kuitenkin oppilaitosten johdolta vahvempaa tukea yritysyhteistyön kehittämiselle. Järjestöt haastavat kouluja varmistamaan, että yritysyhteistyö saadaan toimimaan prosessin joka ikisessä vaiheessa, alkaen ensi yhteydenotosta. 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, kauppakamarit ja Suomen Yrittäjät ovat kartoittaneet yritysten arvioita ja kokemuksia uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta. Kentän palautetta on haettu niin maanlaajuisen kiertueen kuin yrityskyselyn kautta.

Yritysten käsitykset näyttävät jakautuvan. Yritykset, jotka ovat ehtineet paneutua koulutusreformin mahdollisuuksiin, suhtautuvat siihen positiivisimmin. Huolestuttavaa on, että merkittävä osa yrityksistä ei koe saaneensa riittävästi tietoa ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista.

Järjestöt nostavat esille kolme polttavinta kehityskohdetta: oppilaitosten palveluprosessit yrityksille, opiskelijoiden osaamisen epätasaisuus ja työpaikalle tarjottava tuki.

Yritysyhteistyön rajapinta ja koko palveluketju kuntoon

Yritykset tietävät oman alueensa oppilaitokset, mutta eivät tunne riittävästi niiden koulutustarjontaa tai uusia yhteistyömuotoja. Yritykset odottavat, että koulut lähestyisivät niitä aktiivisemmalla otteella ja tarjoisivat räätälöityjä palveluita. Aktiivisista otetta tarvitaan, jotta nykyistä useampi yritys pääsisi hyödyntämään ammatillista koulutusta rekrytointi- ja osaamistarpeisiinsa.

Nekään yritykset, jotka itse kontaktoivat oppilaitosta, eivät koe aina saavansa riittävää palvelua. Liian monesta koulusta puuttuu yritysyhteistyön rajapinta. Verkkosivuilta on vaikeaa löytää yrityksille tarkoitettuja palveluita tai edes yhteyshenkilöitä. Yritystä pallotellaan henkilöltä toiselle tai yhteydenottoihin ei kyetä tarttumaan.

Yritykset kantavat myös huolta opiskelijoiden osaamisesta ja opiskeluvalmiuksista. Erityisesti nuorten ammattitaidossa ja työelämän perustaidoissa on suurta vaihtelua.

Tämä lisää yritysten tarvetta saada oppilaitoksilta nykyistä vahvempaa tukea työssäoppimisjaksojen ajaksi. Yritykset ja erityisesti niiden työpaikkaohjaajat kokevat jäävänsä liian yksin. Tätä viestiä antoivat erityisesti ne, jotka hyödynsivät ensi kertaa oppisopimusta tai uutta koulutussopimusta.

Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät kiteyttävät yhteisen viestinsä:

”Ammatillisen koulutuksen reformi on vaativa ja tarpeellinen uudistus, jolle elinkeinoelämä antaa täyden tukensa. Työ on vielä kesken, eikä kaikkea potentiaalia ole vielä saatu toteutumaan. Oppilaitosten johto on nyt avainasemassa vaikuttamassa siihen, kuinka yritysten huoliin kyetään vastaamaan. Yksi yrityskentän polttavimmista tarpeista on saada vahvempaa tukea työpaikalla tapahtuviin koulutusjaksoihin. Yrityksiä koskeva asiakaspalvelu, yhteydenpito ja koko yhteistyösuunnittelu vaativat lisää huomiota. Useilla oppilaitoksilla on jo paljon hyviä esimerkkejä yritysyhteistyöstä. Näitä tulee levittää tehokkaasti koko ammatillisen koulutuksen kenttään.”