Globaalit skenaariot tarjoavat työkaluja yrityksille radikaalin epävarmuuden kohtaamiseen

Ovatko kauppasodat uusi normaali? Kuka hallitsee tekoälyä tulevaisuudessa? Ottaako Kiina Yhdysvaltojen paikan kansainvälisessä taloudessa ja politiikassa? Vastatakseen muun muassa näihin kysymyksiin Risto E. J. Penttilän vetämä kansainvälisten suhteiden konsulttiyritys ja ajatushautomo Nordic West Office on yhdessä 16 suomalaisyrityksen kartoittanut vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita. Hankkeen kumppaneina toimivat Keskuskauppakamari ja Business Finland.

Nordic West Office julkaisi 29.5.2018 neljä mahdollista skenaariota globaalin toimintaympäristön kehitykselle vuosille 2021–2026. Skenaariot auttavat yrityksiä, organisaatioita ja yhteiskuntia valmistautumaan yllätyksiin toimintaympäristössä sekä luomaan strategian vaihtoehtoisissa maailmoissa pärjäämiseksi. Risto E. J. Penttilän mukaan taloudellinen ja poliittinen epävarmuus tulee jatkumaan pitkään.

”Paasikiveä mukaillen voimme sanoa, että epävarmuuden tunnustaminen on viisauden alku. Yritykset ottavat murroksen tosissaan. Suomen tulisi ottaa oppia siitä, millä vakavuudella yritykset valmistautuvat muutoksiin, yllätyksiin ja shokkeihin”, Penttilä toteaa.

Vaihtoehtoisina skenaarioina vuosille 2021–2026 nähdään Kiina-vetoinen Xin maailma, teknologia- ja markkinavetoinen Kybermaailma, populismin, patriotismin ja protektionismin ohjaama Sotarumpu sekä vapaaehtoinen tai pakotettu nollakasvun Downshift.

Skenaariotyön osana on tunnistettu kehityspolut, jotka voivat johtaa muun muassa EU:n hajoamiseen, Kiinan taloudelliseen ja poliittiseen romahdukseen sekä Pohjois-Korean tekemään ydinaseiskuun. Toisaalta kvanttitietokone voi olla laajasti markkinoilla jo viiden vuoden kuluttua, ja ilmastonmuutokseen on mahdollista löytää ratkaisuja markkinaehtoisesti.

Mukana projektissa ollut Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoo yhtiön hyödyntävän skenaarioajattelua keskeisenä osana strategiatyötä.

”Fortumin tavoitteena on johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä. Skenaariot auttavat meitä testaamaan ajatteluamme ja tekemään oikeita ratkaisuja kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa toimintaympäristössä”, Lundmark sanoo.

Toisen mukana olleen yrityksen, Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund on samaa mieltä Fortumin kanssa.

”Reiman johtoryhmän työskentelyyn kansainvälinen skenaarioanalyysi kuuluu saumattomasti. Mikään yritys ei ole suojassa muutoksilta esimerkiksi kuluttajakäyttäytymisessä tai teknologiassa. Uhkista pitää rakentaa mahdollisuuksia”, Björklund sanoo.

Lisämateriaali:

Global Scenarios -raportti

Global Scenarios -video