Kauppakamari: Neljäsosa yrityksistä uskoo Brexitin vaikuttavan liiketoimintaan

Kauppakamareiden tuoreen kyselyn mukaan jopa 26,5 prosenttia suomalaisyrityksistä ilmoittaa Britannian mahdollisen EU-eron vaikuttavan suoraan niiden liiketoimintaan. Vastaavasti 48,4 prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, ettei Brexitillä ole vaikutusta niiden toimintaan. Peräti 25,1 prosenttia yrityksistä ei kuitenkaan vielä osaa sanoa, vaikuttaako Brexit niiden liiketoimintaan. Keskuskauppakamari onkin huolestunut epävarmojen yritysten näin suuresta määrästä. 

”Brexit-vaikutusten suhteen epävarmojen yritysten määrä 25,1 prosenttia on poikkeuksellisen iso. Joko yritykset eivät ole riittävästi varautuneet Brexitiin tai sitten ne aidosti eivät vielä osaa arvioida tilannetta, sillä eri Brexit-vaihtoehdot ovat yhä auki”, arvioi tilannetta Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori. 

Kauppakamarien kysely yrityksille tehtiin syyskuun lopussa. Kyselyyn vastasi 700 eri alojen yritystä ympäri Suomen. Kolmannes yrityksistä oli teollisuuden alan yrityksiä. Puolet vastanneista yrityksistä työllistää 10-49 henkeä, 30 prosenttia vastanneista yrityksistä kuului kokoluokkaan 50-249.  

Vuoren mukaan johtavat vientiyrityksetkin ovat todenneet, että hyväkään Brexit-valmistautuminen ei välttämättä takaa, että kaikki mahdolliset Brexitvaikutukset pystyttäisiin yrityksissä ennakoimaan luotettavasti. Yllätyksiä voi aiheutua nopeista muutoksista brittikumppanin markkinatilanteessa tai ylivoimaisista esteistä tuotanto- ja hankintaketjuissa. 

”Britannian jääminen EU:n tulliliiton ulkopuolelle voi myös ruuhkauttaa kaikki satamat ja niiden varastot sekä sekoittaa lentorahteja”, sanoo Vuori.  

”Kova Brexit uhkana mutta ei tavoitteena” 

Kauppakamarikyselyn mukaan 12,6 prosenttia suomalaisyrityksistä nostaa Brexitin tällä hetkellä kolmen suurimman markkinahaasteen joukkoon hiipuvan markkinakysynnän ja orastavan osaajapulan ohella. 

Britannian osuus Suomen kokonaisviennistä on noin 4,5 prosenttia ja kokonaistuonnista noin 3 prosenttia, joten Brexit huolestuttaa muitakin kuin vain perinteistä tavarakauppaa brittien kanssa käyviä vienti- ja tuontiyrityksiä. Erityisesti kova Brexit olisi isku laajemmin Britannian, mutta myös Euroopan taloudelle, toteaa Vuori. 

Kovassa Brexitissä eli Britannian sopimuksettomassa EU-erossa Britanniasta tulisi yhdessä yössä Venäjän tai Kiinan kaltainen EU:n sisämarkkinoiden ulkopuolinen kauppakumppani tullauksineen ja viranomaistarkastuksineen, muistuttaa Vuori. Hän kuitenkin uskoo, että Britannia haluaa ehdottomasti välttää sopimuksettoman EU-eron ja että EU-maista löytyy lopulta vastakaikua. Tästä syystä olisi toivottavaa, että lähiaikoina saataisiin selvyys asiaan, mikä helpottaisi myös yritysten varautumista.  

Jos Britannia ja EU onnistuvat löytämään sovun päivitetystä erosopimuksesta, jatkuu kauppa brittien kanssa ainakin 31.12.2020 asti kuten tähänkin asti, muistuttaa Vuori. 

Samalla olisi aikaa valmistella varsinainen kauppa- ja kumppanuussopimus EU:n ja Britannian kesken. 

”Brexit-solmun avaaminen ja sovun junailu onkin nyt Suomen EU-puheenjohtajakauden tärkeimpiä tehtäviä. Jos sovun löytyminen vaatii vielä lyhyen aikalisän, on se parempi vaihtoehto kuin kova Brexit”, muistuttaa Timo Vuori.