Kauppakamarikysely: Sähkökatkokset aiheuttaisivat haittaa 85 prosentille yrityksistä – sähköä säästettävä kaikin keinoin

Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen. Kuva: Elmo Eklund.

Mahdolliset kiertävät sähkökatkot aiheuttaisivat yrityksille merkittävää haittaa, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Jopa 85 prosenttia yrityksistä kertoi, että kiertävät sähkökatkot aiheuttavat joko merkittävää tai vähintäänkin hieman haittaa. Yrityksistä 37 prosenttia on varautunut mahdollisiin sähkökatkoihin, mutta 55 prosenttia yrityksistä ei toistaiseksi ole vielä varautunut mitenkään.

Kauppakamarien jäsenyrityksilleen joulukuun ensimmäisellä viikolla toteuttamassa kyselyssä selvitettiin yritysten varautumista sähkökatkoihin ja niistä aiheutuvien haittojen vaikutuksia yrityksille. Kyselyyn vastasi yli 1600 yritystä.

”Kiertävät sähkökatkot ovat viimesijainen keino varmistaa sähkön riittävyys, kun kaikki muut keinot on käytetty. Sähkökatkoista aiheutuva haitta yrityksille on ilmeinen ja siksi sähköä on säästettävä kaikin keinoin. Energian säästäminen ja käytön ajoittaminen on tänä talvena tehokkain tapa pienentää sähköpulan riskiä ja ehkäistä sähkökatkoja”, sanoo Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen.

Kyselystä selviää, että 37,5 prosentille vastanneista yrityksistä sähkökatkokset aiheuttaisivat merkittävää haittaa ja 48 prosentille vastaajista hieman haittaa. 13 prosenttia vastasi, ettei sähkökatkoilla ole lainkaan vaikutusta. Keskimääräistä enemmän merkittäviä haittoja sähkökatkoista ennakoivat teollisuuden (52 prosenttia) ja kaupan (42 prosenttia) alan yritykset.

Osa yrityksistä on varautunut sähkökatkoihin ennalta. 37 prosenttia vastanneista ilmoitti varautuneensa mahdollisiin kiertäviin sähkökatkoihin tänä talvena tilanteessa, jossa sähkö ei riitä. 55 prosenttia ei ole varautunut. Kahdeksan prosenttia vastanneista yrityksistä ei osannut arvioida varautumista. Parhaiten varautuneita ovat suuret yritykset, joista lähes 80 prosenttia on varautunut sähkökatkoihin, kun vastaavasti mikroyrityksistä vain noin 30 prosenttia on varautunut.

“Sähkökatkot ovat mahdollisia tänä talvena Venäjän sodan aiheuttaman energiakriisin vuoksi. Kaikkien yritysten on tärkeä käydä läpi, millaisia vaikutuksia sähkökatkolla olisi omaan toimintaan ja laatia tai päivittää varautumissuunnitelmat vahinkojen estämiseksi ja vähentämiseksi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi”, Säkkinen sanoo.

Sähkökatkojen ennakointi kriittistä useille yrityksille

Kyselyn vapaamuotoisissa vastauksissa korostuu ajantasaisen tiedon tärkeys. Useat yritykset kertovatkin toivovansa selkeää viestintää sähkökatkoista viranomaisten ja sähkönjakelijoiden toimesta luotettavia kanavia pitkin.

”Yritysten viesti on hyvin selkeä – viranomaisilta ja sähkönjakelijoilta tarvitaan ajantasaista ja luotettavaa tietoa ja tukea sähkökatkoihin varautumiseen. Pienikin varoaika on tarpeen, jotta yrityksissä voidaan minimoida sähkökatkoista syntyviä vahinkoja. Sähkökatko pysäyttää monien yritysten toiminnan kokonaan ja pahimmillaan aiheuttaa yrityksille mittavia kustannuksia ja vahinkoja”, sanoo Säkkinen.

Yritysten vastauksissa kerrotaan sähkökatkojen voivan aiheuttaa vahinkoja esimerkiksi laiterikkojen, kiinteistölle tulevien vaurioiden tai kylmäketjun katkeamisen ja niistä syntyvien rahallisten menetysten myötä. Monissa yrityksissä eri toimialoilla toiminta pysähtyisi kokonaan, sillä laitteiden lisäksi esimerkiksi tilojen valaistus ja kassajärjestelmät vaativat sähköä. Toisaalta jotkin yritykset arvioivat voivansa jatkaa toimintaa lyhytaikaisessa sähkökatkossa varavirtalähteiden varassa.

Yritykset voivat varautua sähkökatkojen vaikutuksiin myös tekemällä työaikajärjestelyjä ja viestimällä sähkökatkoista aiheutuvista vaikutuksista asiakkaille ja henkilöstölle.

Kauppakamarien jäsenyrityksille suunnattu kysely tehtiin 7.-9.12.2022 ja siihen vastasi 1603 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea.

Teppo Säkkinen

Johtava asiantuntija, Elinkeino- ja ilmastopolitiikka

+358 50 516 2868

Kategoriat:Energia, Teppo Säkkinen