Kauppakamarin EU-katsaus: Nyt on Euroopan jälleenrakennuksen aika

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori. Kuva: Pasi Murto

Euroopan unionin taloudellinen jälleenrakennus koronakriisin seurauksena on keskeisin asia heinäkuussa alkavalla Saksan EU-puheenjohtajuuskaudella, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori tänään julkaistussa kauppakamarin EU-katsauksessa. Suomen ja suomalaisten yritysten kannalta on olennaista, minkälaisen muodon Euroopan jälleenrakennus saa ja kuinka nopeasti se tervehdyttää koronakriisin runtelemat vientimarkkinamme.  

”Rahoituskehys ja elpymispaketti ovat jälleenrakennuksen osalta järeimmät työkalut. Mitä nopeammin päätökset saadaan aikaan, sitä nopeammin rakennetaan luottamusta ja ennakoitavuutta yritysten toiminnalle”, Vuori sanoo.  Samalla on syytä varmistaa, että eri  EU-maat jaksavat pitkällä aikavälillä modernisoida ja tervehdyttävät velkaantuneita talouksiaan, korostaa Vuori.  

Vuoren mukaan vihreä elpyminen ja digitalisaatio säilyvät edelleen EU:n asialistalla korkealla. Näillä alueilla suomalaisilla yrityksillä on myös osaamista. 

”Saksan puheenjohtajuuskausi tarjoaa oivallisen tilaisuuden rohkeutta lähteä viemään näitä ratkaisuja entistä voimakkaammin unionin sisämarkkinoille ja sitä kautta laajemmille markkinoille.” 

Saksan puheenjohtajuuskaudella tuodaan neuvostoon hyväksyttäväksi komission maakohtaiset suositukset kasvun ja työllisyyden edistämiseksi sekä julkisen talouden vakauttamiseksi. Komissio on suositellut Suomelle työllisyyttä tukevien toimenpiteiden vahvistamista, pk-yritysten maksuvalmiuden lisäämistä, toteuttamisvalmiiden julkisten investointihankkeiden aikaistamista ja yksityisten investointien edistämistä talouden elvyttämiseksi. Vuoren arvion mukaan komissio viesti Suomelle tulee olemaan sama – kilpailukyky parempaan kuntoon koronakriisistä huolimatta. 

”Sisämarkkinoiden toimintaan oman lisänsä tuo Brexit ja EU:n ja Iso-Britannian väliset suhteet. Suomalaisyritysten on varauduttava siihen, ettei kauppasopimusta saada aikaan määräajassa. Kauppaa brittien kanssa käytäneen 1.1.2021 jälkeen WTO-säännöillä, mikä tuo tullit ja byrokratiaa vientiin ja tuontiin”, Vuori sanoo. 

Keskuskauppakamarin tuoreessa EU-katsauksessa tarkastellaan tiiviissä muodossa EU-elvytystä ja toimenpiteitä, joilla koronakriisin jälkeistä Eurooppaa voidaan rakentaa. Katsauksen on koonnut Keskuskauppakamarin kansainvälisistä asioista vastaava johtaja ja Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) maajohtaja Timo Vuori yhdessä Keskuskauppakamarin muiden asiantuntijoiden kanssa ja se julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa. 

Liitteet:

Kauppakamarin EU-katsaus: Jälleenrakennettu Eurooppa

Kategoriat:Talous, Politiikka, EU, Timo Vuori