Keskuskauppakamari ja ITS Finland: Liikennealasta uusi vientikärki Suomelle 

Keskuskauppakamari ja ITS Finland haluavat liikennealasta uuden kärjen Suomen vientiteollisuuteen. Liikenteen digitalisaatio mahdollistaa muun muassa tehokkaan tavan vähentää liikenteen päästöjä. Nyt on oikea hetki hyödyntää suomalaista osaamista ja liikenteen murrosta.

”Päästöjä vähentäville ratkaisuille on syntymässä laajat markkinat, kun EU:n mammuttimaiset suunnitelmat liikenteen viherryttämiseksi etenevät. Nyt on aika hyödyntää suomalaista digiosaamista ja käynnissä olevaa valtavaa liikenteen murrosta”, korostaa Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood.  

“Suomi ja suomalaiset toimijat ovat hyvin asemoituneet liikennealan murroksen edelläkävijöinä, mikä näkyy sekä vientivetoisena kasvuna että investointeina suomalaisyrityksiin. Alan ekosysteemikehitys on hyvässä vauhdissa. Systemaattisella työllä ja panoksilla digitalisaatioon vauhditamme alan digivihreää vientiä ja työpaikkojen syntymistä”, toteaa ITS Finlandin ohjelmajohtaja Laura Eiro.

Liikenneala on jo nyt merkittävä strategisen kasvun ja viennin toimiala, joka työllistää arviolta 175 000 henkilöä yli 31 000 alan yrityksessä.

”Suomessa on liikennealalla useita jo vakiintuneita ja hyvässä kasvussa olevia yrityksiä, jotka kehittävät kestävän liikenteen ratkaisuja. Näiden yritysten pärjäämisellä tulee olemaan merkittävä vaikutus niin ilmastoratkaisujen kuin alan osaamisen kehittymiselle”, sanoo Wood.  

Liikenteen globaaleilla markkinoilla on kysyntää Suomessa kehitetyille ratkaisuille. Suomen on hyödynnettävä kasvavan markkinan tarjoamat mahdollisuudet.

Keskuskauppakamari ja ITS Finland pitävät tärkeänä, että liikennealaan panostetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmassa ja EU-rahoitusta hyödynnetään entistä vahvemmin. Lisäksi yritykset ja alan järjestöt on otettava nykyistä vahvemmin mukaan liikenteen tulevaisuuskeskusteluun muun muassa vaikutusten arviointien kehittämiseksi ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseksi liikennetoimialan murroksesta. EU- ja kansainvälistä vaikuttamista tulee tehdä etupainotteisesti ja tiiviisti toimialan kanssa. 

Keskuskauppakamari ja ITS Finland järjestivät keskiviikkona 3.3.2021 Liikenteen digitalisaatiosta kasvua ja vientiä –tapahtuman, jossa pureuduttiin EU:n politiikka- ja sääntelykehityksen mukaan tuomiin uusiin kasvun mahdollisuuksiin liikenteen digitalisaatiossa ja viherryttämisessä. 

Kategoriat:Vienti, Liikenne, EU, Päivi Wood

Katso aiheesta